Skip to main content

Vanaf  1 september 2017 komen in het Brusselse hoofdstedelijke gewest ook investeringen in hernieuwbare energie (zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers) in aanmerking voor een groene lening.

Euro
De Brusselse groene lening is een krediet met een rentevoet van 0% tot 2%, dat toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren indien uw pand minstens vijf jaar geleden voor het eerst werd bewoond. Concreet gaat het om isolatie-en ventilatiewerken en om de installatie van efficiënte verwarmingssystemen. Daar komt nu dus hernieuwbare energie bij.
De werken moeten worden uitgevoerd worden door een aannemer die in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven is, aan de btw onderworpen is en over de gereglementeerde toegang tot het beroep beschikt.
U mag minstens 500 euro en hoogstens 25.000 euro lenen. Er zijn twee formules. Eén: een consumentenkrediet waarvan de terugbetalingstermijn maximaal 10 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0% of 1%. Dit krediet wordt verleend door Crédal. De intrestvoet van 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan 46.653 euro (alleenstaanden) of 72.572 euro (gezin met twee inkomens) verdienen, te verhogen met een bedrag per persoon ten laste. Wanneer ze meer verdienen, wordt de intrestvoet 1%. En twee: een hypothecair krediet waarvan de terugbetalingstermijn maximaal 30 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0% of 2%, afhankelijk van uw inkomen. Dit krediet wordt verleend door het Woningfonds.
De groene lening moet worden aangevraagd via het Energiehuis.
Bron: Spaargids.be 
 

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply