Skip to main content

Sinds eind 2016 zijn de distributienetbeheerders het unieke loket voor PV-installaties en verzamelen ze ook de marktcijfers voor PV. Hieronder geven wij u een overzicht van deze marktcijfers voor 2016.

Bijkomend PV vermogen – Vlaanderen

In 2016 kwam er 102 MW PV vermogen bij in Vlaanderen. Het overgrote deel van deze aangroei bevindt zich bij de particuliere installaties. Daartegenover staat dat het aantal middelgrote en grote installaties stagneert. De grootste reden voor deze stagnatie is het gebrek aan investeringszekerheid door de zesmaandelijkse herziening van de onrendabele top berekening.
Evolutie vermogen zonnepanelen
Evolutie vermogen zonnepanelen
In 2016 werden er voor PV installaties 2 miljoen groenestroomcertificaten ingeruild tegen minimumvergoedingen voor een bedrag van €683 miljoen. Het totale PV vermogen in Vlaanderen van 2339MW eind 2016 komt overeen met 266.509 PV installaties. Dit is een aangroei van 20.850 installaties ten opzichte van het aantal installaties eind 2015.

Bijkomend PV vermogen – België

In heel België kwam er een vermogen van 169MW bij in 2016, waarvan de meerderheid in Vlaanderen.
Evolutie vermogen zonnepanelen
Meer informatie: Groene stroom barometer – VEA
Bron: PV Vlaanderen Nieuwsbrief 2017/9

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply