Skip to main content

PV-Vlaanderen en VEA zijn gestart met een nieuwe overlegronde voor de berekening van de nieuwe steunbedragen in de tweede jaarhelft. Daarvoor wordt een nieuwe oproep uitgestuurd naar alle leden om zich kandidaat te stellen voor het aanleveren van offertes.

VEA heeft volgende indicatieve timing opgesteld voor de rapporten met de nieuwe berekening voor PV:

Rapport juli 2013:
– 17 mei – 7 juni: stakeholderoverleg
– juni – 30 juni: verwerking stakeholdercommentaar
– 10 < 30 juni: oplevering finaal rapporttekst

Ten laatste op 30 juni moet het finale OT-rapport goedgekeurd zijn, daarna volgt de goedkeuring via ministerieel besluit (geen parlementaire procedure nodig).

Geldigheid nieuwe steunbedragen (via nieuwe bandingfactoren)

1. Nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 juli 2013:

De nieuwe steunbedragen zijn geldig vanaf 2 maand na de publicatiedatum van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad. Bijvoorbeeld: als het besluit op 5 juli wordt goedgekeurd en de publicatie gebeurt een week later, op 12 juli, dan gelden de nieuwe steunbedragen via groenestroomcertificaten vanaf 12 september. Dit is de snelste timing, en hangt af van de goedkeuring in de Vlaamse regering.

2. Lopende recente projecten vanaf 1 januari 2013

Een herberekening gebeurt alleen in functie van de elektriciteitsprijs. Een eventuele actualisatie van bandingfactoren en dus de aanpassing van het steunbedrag (naar boven of naar beneden, beide zijn mogelijk) kan alleen gebeuren als de bandingfactor meer dan 2% verandert bij een nieuwe OT-berekening met gewijzigde stroomprijs. Nu al is een stroomprijsstijging van 3,5% per jaar ingerekend. Een lagere effectieve evolutie zal dus geen reden zijn voor een herberekening.

Het is dus niet waarschijnlijk dat de steun voor lopende projecten dit jaar wordt aangepast.

Leave a Reply