Skip to main content

Vlaanderen heeft afgelopen jaar 37.327 nieuwe installaties met zonnepanelen verwelkomd met een omvormervermogen van 275,01 megawatt. In het vierde kwartaal zetten de verkopen bij consumenten de stijgende lijn in.

De verkopen in de zakelijke markt (> 10 kilowatt omvormervermogen) zijn in 2021 met 18 procent gegroeid van 110,39 naar 130,30 megawatt. Gemeten naar aantal installaties bedraagt de groei in het zakelijke segment slechts 3 procent, te weten van 863 naar 885 stuks. Het aantal door consumenten geïnstalleerde zonnepanelen is juist gedaald van 601,27 naar 144,71 megawatt; een daling van ruim 76 procent.

Installatiecijfers 2021

Onderstaande tabel bevat de in 2021 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen):

Vermogenscategorie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt 36.442 144,71 megawatt
10 tot 40 kilowatt 104 2,51 megawatt
40 tot 250 kilowatt 699 75,08 megawatt
250 tot 750 kilowatt 68 34,19 megawatt
Groter dan 750 kilowatt 14 18,52 megawatt
Totaal 37.327 275,01 megawatt

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2021 is als volgt:

Provincie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Antwerpen 9.425 71,61 megawatt
Limburg 4.660 29,86 megawatt
Oost-Vlaanderen 9.782 73,77 megawatt
Vlaams-Brabant 6.994 44,83 megawatt
West-Vlaanderen 6.466 54,95 megawatt
Totaal 37.327 275,01 megawatt

Verkopen consumenten stijgen weer

In de maand december bedroeg het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) 5.621 stuks. Dat is 63 procent hoger dan de tot op dat moment beste maand van het kalenderjaar; te weten de maand juni 2021 met 3.445 nieuwe zonnepaneelinstallaties. Sinds de zomer is er dan ook weer een stijgende lijn zichtbaar bij de zonnepaneelverkopen in de residentiële markt.
Evolutie PV groei
Onderstaande grafiek toont het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) voor 2020 (linkerkolom) en 2021 (rechterkolom). De blauwe (2020) en gele (2021) lijnen tonen het hiermee gemoeide omvormervermogen.
2020-2021

61 procent minder vermogen

Onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het opgeleverde vermogen in het kalenderjaar 2020 en 2021 en laat zien dat het nieuw geplaatste vermogen met 61 procent is gedaald.

Systeemgrootte (megawatt) 2020 2021 Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 601,27 144,71 – 76 procent
10 tot 40 kilowatt 3,62 2,51 – 31 procent
40 tot 250 kilowatt 66,25 75,08 + 13 procent
250 tot 750 kilowatt 31,44 34,19 + 9 procent
Groter dan 750 kilowatt 9,08 18,52 + 104 procent
Totaal 711,66 275,01 – 61 procent

76 procent minder installaties

Onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in het kalenderjaar 2020 en 2021 en laat zien dat dit met 76 procent is gedaald

Systeemgrootte (aantal installaties) 2020 2021 Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 152.987 36.442 – 76 procent
10 tot 40 kilowatt 143 104 – 27 procent
40 tot 250 kilowatt 654 699 + 7 procent
250 tot 750 kilowatt 60 68 + 13 procent
Groter dan 750 kilowatt 6 14 + 133 procent
Totaal 153.850 3.7327 – 76 procent

4.289,64 megawatt

Vlaanderen heeft bovendien de hoeveelheid zonnepanelen die in 2020 is geïnstalleerd wederom verhoogd, te weten naar 711,66 megawatt.
In totaal beschikt Vlaanderen nu volgens het VEKA per eind november over 4.289,64 megawatt aan pv-systemen. Vlaanderen heeft sinds 2011 jaarlijks de volgende hoeveelheid zonnepanelen verwelkomd:
2011: 827,95 megawatt;
2012: 365,37 megawatt;
2013: 28,94 megawatt;
2014: 47,99 megawatt;
2015: 76,22 megawatt;
2016: 133,45 megawatt;
2017: 198,63 megawatt;
2018: 249,36 megawatt;
2019: 492,96 megawatt;
​2020: 711,66 megawatt
2021: 275,01 megawatt
Noot: nieuwe installaties moeten verschillende stappen doorlopen. Hierdoor worden ze in vele gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal zijn dus per definitie onvolledig en volgens het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een onderschatting van de werkelijkheid.

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply