Skip to main content

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed aan het energiebesluit om de IRR (Internal Rate of Return) voor de onrendabele top berekening voor zonnepanelen van 5% te verlagen naar 4,75%. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft zopas de onrendabele top opnieuw berekend met deze verlaagde IRR.
Voor projectspecifieke bandingfactoren (>750 kWAC) wordt de IRR van 4,75% al gebruikt sinds 1/1/2020. Voor de vaste projectcategorieën (10-750 kWAC) treedt dit in werking voor nieuwe projecten vanaf 1 april 2020. Het VEA berekende nu de bandingfactoren voor de vaste projectcategorieën vanaf 1 april op basis van een rendement van 4,75%.

Oversubsidiëring tegengaan

“De beslissing om de IRR voor de onrendabele top berekening voor zonnepanelen te verlagen vloeit voornamelijk voort uit het feit dat de rente die voor dergelijke projecten wordt gehanteerd sterk is gedaald (volgens de onrendabele-toprapporten 3 procent in 2019 ten opzichte van 5 procent in 2013)”, verantwoordt de Vlaamse regering haar beslissing. “Aangezien de vooropgestelde rendementen op de totale investering (IRR) in de onrendabele-topberekening gelijk zijn gebleven, zijn hierdoor de rendementen op geïnvesteerd eigen vermogen gestegen. Bovendien zijn de technologieën matuurder geworden en het projectrisico voor dergelijke projecten is gedaald.”
“Met deze maatregelen willen we oversubsidiëring van de markt tegengaan”, vult Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) aan. “Het gaat om geld opgehaald via de factuur van de elektriciteitsverbruiker dat gebruikt wordt om lucratieve investeringen nog rendabeler te maken. Dat komt voor mij niet op de eerste plaats.”

Nieuwe bandingsfactoren

Bandingsfactoren 2020 ok
Merk op dat de representatieve productcategorieën worden bepaald op basis van het nominaal vermogen van de omvormer (kWAC) en niet op basis van het schijnbaar vermogen (kVA). Om de prijs per MWh te berekenen werd een waarde van 93€ per groenestroomcertificaat gebruikt. Dit is de minimumprijs waaraan Fluvius de GSC’s moet opkopen. Bij verkoop op de vrije markt kan u soms een hogere prijs krijgen.

Vervolgstappen

Zoals elk jaar volgt er in juli een onrendabele toppen rapport met een actualisatie van de bandingsfactoren voor bestaande projecten en nieuwe projecten die nog moeten gebouwd worden in de tweede helft van dit jaar. Ook deze bandingsfactoren voor projecten vanaf 1 april 2020 zullen dus geactualiseerd worden. Normaal gezien gelden de geactualiseerde bandingsfactoren vanaf 1 augustus 2020.
Bron: Nieuwsflits 2020/03 PV Vlaanderen/Techlink

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply