Skip to main content

Vandaag heeft het Hof van Beroep te Brussel de huidige netvergoeding voor kleine PV-installaties nietig verklaard. De PV-sector wil snel een constructief overleg met de bevoegde minister  over een billijk alternatief voorstel voor het gebruik van het net door PV-eigenaars.

De PV-sector had in december 2012 de berekening van de netvergoeding voor kleine PV-installaties, zoals die was opgesteld door de netbeheerders en goedgekeurd door de CREG, juridisch aangevochten bij de bevoegde rechtbank in Brussel, de 18de kamer van het Hof van Beroep. De rechter heeft nu geoordeeld dat er voldoende argumenten zijn om de netvergoeding nietig te verklaren. De berekening is immers gebaseerd op een niet goedgekeurde tariefmethodologie en de rekenwijze is discriminerend.

PV-Vlaanderen is verheugd met deze volgens haar terechte uitspraak. Het voorstel van de netbeheerders is niet billijk, onder andere omdat de rekenmethode een forfaitaire vergoeding per opgesteld PV-vermogen bepaalt en geen rekening houdt met de werkelijke productie van zonnestroom.

PV-Vlaanderen blijft wel voorstander van een billijke en correct berekende vergoeding voor het gebruik van het net. Kerncentrales en andere elektriciteitscentrales op steenkool of gas betalen nl. helemaal niets voor het gebruik van het stroomnet. Daarom vraagt de PV-sector betrokken te worden bij de ontwikkeling van een billijk alternatief.

In afwachting van een correcter voorstel valt de huidige netvergoeding weg. “Daardoor zijn subsidies eigenlijk niet meer nodig voor PV ≤ 10 kWp”, zegt Alex Polfliet, voorzitter van PV-Vlaanderen, “Dat toont het rekenmodel van het Vlaams Energieagentschap VEA voor de groenestroomcertificaten aan.

Het installeren van zonnepanelen voor de productie van groene stroom is attractief en door de gemakkelijke installatie op daken van burgers en bedrijven is het dé optie om onze Europese doelstellingen voor groene energie in 2020 te halen. Dat is overmorgen.

Bron : PVVlaanderen

Join the discussion One Comment

Leave a Reply