Skip to main content

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir vindt het niet noodzakelijk om voor de thuisbatterij via de Mijn VerbouwLening een renteloze financiering aan zonnepaneeleigenaren beschikbaar te stellen.

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne had aan de minister vragen gesteld over het aantal energieleningen – die per 1 september jongstleden vervangen is door de Mijn VerbouwLening – dat aan thuisbatterijen verstrekt is.

Niet meer verkrijgbaar

Bothuyne wilde onder meer weten waarom bij de mogelijkheid de ‘vroegere’ energielening wel de lening voor thuisbatterijen verkrijgbaar was en nu bij de mijnverbouwlening niet.
‘Het is niet mijn intentie om de thuisbatterij op te nemen als investering die in aanmerking komt voor een Mijn VerbouwLening’, legt minister Demir uit. ‘Daar er reeds een premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij bestaat, acht ik het niet noodzakelijk om daarnaast ook nog renteloze prefinanciering te voorzien. De cijfers tonen sowieso aan dat het aantal energieleningen dat aangevraagd werd, relatief beperkt is. Bovendien is een thuisbatterij ook niet altijd even rendabel. Het wordt dan ook warm aanbevolen om eerst de batterijsimulator die te vinden is via energiesparen.be, te raadplegen.’

Maximaal laten renderen

‘Investeren in een thuisbatterij is vandaag nog relatief duur en niet voor elke situatie interessant, ondanks de Vlaamse batterijpremie. Om de productie van zonnepanelen maximaal te laten renderen, kan men het beste proberen om eerst het zelfverbruik te verhogen. In eerste instantie kan dat door huishoudtoestellen zoals een wasmachine, vaatwasser en droogkast zo veel mogelijk te gebruiken op de uren dat de zonnepanelen stroom opwekken.

Indien er een elektrische (warmtepomp)boiler of een elektrisch voertuig aanwezig is, wordt het gebruik ervan ook het beste afgestemd op de productie door zonnepanelen. In vele gevallen loont het om dat proces te automatiseren via een energiemanagementsysteem (ems). Daarna kan men als eigenaar van een digitale meter (op basis van de gebruiksgegevens die bij Fluvius te consulteren zijn) overwegen of de investering in een thuisbatterij nuttig is. Op de website van het VEKA kan men via een simulator op basis van de juiste parameters een eigen rekening maken en de terugverdientijd simuleren.’

83 leningen in 2022

Onderstaande tabel toont het aantal energieleningen dat de voorbije 3 jaar werd aangevraagd voor energieopslag.

Kalenderjaar Aantal leningen Totaal uitgeleend bedrag
2020 2 21.300,73 euro
2021 18 204.604,19
2022 83 931.665,48

Bron: Solarmagazine.nl, 22 november 2022