Skip to main content

Vlaanderen heeft geen doel vastgelegd voor de uitrol van batterijen. Wel is het duidelijk dat door de opmars van wind- en zonne-energie in de toekomst meer flexibel vermogen nodig is. Dat meldt minister Demir.

Sam van Rooy (Vlaams Belang) heeft in het Vlaams Parlement vragen gesteld aan de minister van Energie over de uitrol van batterijen. Naar aanleiding van de opening van een batterijenpark in Ruien – het grootste van België met een opslagcapaciteit van 100 megawattuur – heeft Van Rooy vragen gesteld over de milieukasten van het batterijpark, de recycling van batterijen en de ambitie van Demir op het gebied van batterijen.

Vlaams Energie- en Klimaatplan

Waar de doelstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen zijn vastgelegd in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, zijn volgens de minister voor batterijparken of grootschalige energieopslag zijn ‘geen specifieke doelstellingen in Vlaanderen’.

‘Voor Vlaanderen zijn er ook geen cijfers beschikbaar over het aandeel hernieuwbare energie en de verhouding met batterijen die daarvoor zou nodig zijn’, stelt Demir. ‘Het is wel duidelijk dat we in de toekomst meer flexibiliteit zullen nodig hebben. Hoeveel flexibiliteit is onder andere afhankelijk van het aandeel hernieuwbare energie en de verhouding tussen wind- en zonne-energie. Batterijparken zijn lang niet de enige bron van flexibiliteit. Flexibiliteit kan op vele manieren worden geleverd onder andere door vraagsturing, (thuis)batterijen, elektrische voertuigen, industriële processen, warmtekrachtkoppeling (wkk), interconnectie met de andere landen …’

Vergunningen

Van Rooy heeft Demir ook gevraagd hoeveel vergunningen in Vlaanderen al afgeleverd zijn voor batterijparken en voor hoeveel hectare en megawatt en op welke locaties. Demir meldt hier geen specifieke cijfers over te hebben, omdat batterijparken niet ingedeeld zijn volgens een afzonderlijke rubriek in de Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem)-indelingslijst. ‘Daardoor is er geen eenduidige monitoring mogelijk is’, aldus Demir. Voor bepaalde batterijparken zal – afhankelijk van de ligging en de grootte – mogelijks een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist zijn. Dergelijke batterijparken worden veelal aangevraagd als onderdeel van een groter project, zodat er geen specifieke cijfers beschikbaar zijn.’

Niet alle materialen

Tot slot wijst Demir wat betreft recycling op Vlaamse bedrijven zoals Umicore en Watt4ever die inzetten op het recycleren en hergebruik van batterijen uit onder andere elektrische voertuigen. ‘In tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen de materialen uit gebruikte batterijen worden gerecycleerd. Het is momenteel misschien nog niet mogelijk om alle materialen uit batterijen te recycleren of te hergebruiken maar de innovatie op dit vlak staat ook niet stil. Verder zal Europa sterker inzetten op de recyclage en producteisen van batterijen via de herziening van de batterijverordening.’

Bron: Solarmagazine.nl, 6 juni 2023

Interesse in een thuisbatterij? Ontdek onze innovatieve oplossingen!