Skip to main content

Om het rendement van uw zonnepanelen snel en correct te beoordelen, is het belangrijk de zonnestraling in rekening te brengen.
Om op een eenvoudige manier te kunnen rekenen met gegevens over de instraling van de zon, wordt als internationale standaard aangenomen dat bij ‘volle zon’ een vermogen van 1.000 Watt per m² op het aardoppervlak wordt ingestraald. Met andere woorden: één uur volle zon levert 1.000 Wh per m² oftewel 1 kWh/m².

Moeizame start

De eerder sombere aprilmaand kreeg tijdens het eerste gedeelte van de maand mei een gevolg. Pas in de tweede helft van de maand kwam de zon vol overtuiging op de proppen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zonnestraling (Wh/m²) in Ukkel tijdens mei voor de periode van 2013 tot en met 2023. De zonnestraling in mei 2023 bedroeg 156.339,4 Wh/m² , wat een terugval van ongeveer 5% betekent ten opzichte van mei 2022 (164.774,4 Wh/m²). Ook bleven we nipt onder de gemiddelde zonnestraling (158.050 Wh/m²) in mei tijdens de afgelopen 10 jaar.

De meest zonnige meidag van 2023 was 31 mei (zonnestraling 7.664,1 Wh/m²), de minst zonnige werd genoteerd op 9 mei (zonnestraling 1.114,6 Wh/m²).

Jaar Zonnestraling mei (Wh/m²)
2013 123.957,20
2014 150.845,00
2015 162.083,30
2016 154.135,10
2017 156.673,30
2018 179.910,30
2019 149.514,90
2020 192.416
2021 146.190,90
2022 164.774,40
2023 156.339,40

Gegevens met dank aan KMI – IRM.

Leave a Reply