Skip to main content

Vlaamse ministers van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Energie Zuhal Demir hebben het lokaal Energie- en Klimaatpact gepresenteerd. Hierbinnen gaan gemeenten onder meer aan de slag met zonne-energie.

Het pact is onderdeel van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en wordt de komende weken besproken met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en vervolgens ter ondertekening voorgelegd aan de lokale besturen. ‘We maken extra middelen vrij en we werken samen aan een beter klimaat met ambitieuze en realistische doelstellingen’, aldus Somers en Demir.

4 werven

Het lokaal Energie- en Klimaatpact moet er mede voor zorgen dat de doelstellingen uit het Vlaamse Klimaatplan behaald worden en bevat 4 ‘werven’.
Het eerste werf focust op vergroening en moet leiden tot de plaatsing van 6,6 miljoen bomen en 3.300 kilometer extra hagen of houtkanten in het Vlaamse landschap. 2 van de andere 3 zijn gericht op elektrische deelmobiliteit en extra fietspaden en water. Het werf ‘Elke buurt deelt’ moet leiden tot 6.600 toegangspunten voor elektrische mobiliteit en 6.600 kilometer extra fietspaden. Het werf ‘Water is het nieuwe goud’ moet leiden tot minstens 1 vierkante meter ontharding per inwoner en 1 kubieke meter extra infiltratiecapaciteit per inwoner. Met lokale hemelwater- en droogteplannen moeten lokale besturen water de ruimte geven.

Hernieuwbare-energiedoelstelling

Het laatste werf heeft de naam ‘Verrijk je wijk’ en zet in op extra energetische renovaties. Minister Demir hierover: ‘Via de lokale besturen willen we extra collectieve energiebesparende renovaties realiseren. Daarnaast dagen we hen ook uit participatieve hernieuwbare-energieprojecten in de steigers te zetten om mee de hernieuwbare-energiedoelstelling te halen. Verder engageren lokale besturen zich ook om een jaarlijkse energiebesparing van 2,09 procent te realiseren.’
Concreet beschrijft het plan de ambitie om 150.000 extra collectieve energiebesparende renovaties en één participatief hernieuwbare-energieproject per 500 inwoners tegen 2030 te realiseren. Een energiebesparende renovatie-equivalent bestaat uit een maatregel zoals dak-, vloer-, gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler of warmtepomp. Deze worden gestimuleerd door de ‘burenpremie voor een collectief renovatieproject’. De burenpremie wordt daartoe verder versterkt en toegekend aan een collectief project dat bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen uit dezelfde buurt.
Uitgaande van een gemiddelde grootte van 18 kilowattpiek voor de participatieve hernieuwbare-energieprojecten, zouden de beoogde 12.000 projecten goed zijn voor een bijkomend vermogen van (minstens) 216 megawattpiek.
Bron: Solarmagazine.nl, 10 december 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply