Skip to main content

Volgens een nieuw belangrijk rapport van Bloomberg New Energy Finance zullen de kosten voor zonne-en windenergie blijven dalen in de komende tien jaar en in 2027 goedkoper zijn dan de bestaande kolen en gasinstallaties in de meeste landen ter wereld.
In haar jaarlijkse New Energy Outlook, NEO2016, zegt BNEF dat de kosten voor zonne-energie al met 80 procent zijn gedaald sinds 2008, nog eens met 60 procent zullen dalen naar een gemiddelde kostprijs van 40$/MWh in de hele wereld in 2040. In sommige landen, is deze kost al bereikt.
Deze “steile” val, zoals BNEF ze beschrijft, betekent dat zonne-energie goed zal zijn voor bijna de helft van alle nieuwe geïnstalleerde capaciteit in de hele wereld in het komende decennia. Een derde van deze capaciteit zal liggen op de daken, en gaat samen met een enorme groei van de batterijopslag. In 2040 zal zonne-energie 15 procent van de elektriciteitsvraag dekken.
De kosten van windenergie zullen dalen nog eens dalen met 40 procent voornamelijk door een verbetering van de productiecapaciteit dat zal stijgen tot 33 per procent in 2030 en 41 procent in 2040. Het zal goed zijn voor meer dan 20 procent van alle nieuwe installaties.
De prijzen zullen laag blijven voor kolen en gas, vanwege dalende vraag, maar wind- en zonne-energie zullen nog steeds goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen in 2027 in de meeste delen van de wereld. “Dit is een omslagpunt dat resulteert in een snelle en wijdverbreide ontwikkeling van hernieuwbare energie,” zegt het rapport BNEF.
Dat betekent dat de rol van kolen en gas volledig zal veranderen van het concept van de “base load” naar dat van opvuller.
“Omdat de aardgas en steenkoolcentrales steeds minder worden gebouwd ten gunste van hernieuwbare energiebronnen, zal hun productiecapaciteit snel achteruitgaan, en de levensduurkosten van die centrales doen stijgen. Het zullen dure back-upcentrales zijn voor goedkope hernieuwbare energie. ”
Deze tekenen zijn al merkbaar in Australië. Dankzij de records in windproductie hebben de meeste windparken een productiecapaciteit van meer dan 50 procent, meer dan veel kolengeneratoren. En dit is nog voor de nakende integratie van een enorme hoeveelheid grootschalige zonne-energie.
Inderdaad, Australië wordt genoemd als één van de weinige landen, waaronder Duitsland, Mexico en het Verenigd Koninkrijk, waar wind- en zonne-energie meer dan 50 procent dekken van de vraag.
“Met de toename van hernieuwbare energie komt er een daling van de bedrijfsuren van kolen en gascentrales, wat bijdraagt tot de opdoeken van 819GW capaciteit aan kolen en 691GW capaciteit aan gas wereldwijd de komende 25 jaar”, aldus het rapport.
“De fossiele centrales die operationeel blijven, zullen in toenemende mate nodig zal zijn, samen met de nieuwe flexibele capaciteit, om te kunnen voldoen aan de piekvraag, ook als er geen zonne-energie meer beschikbaar is ‘s avond.”
Dat betekent dat energiesystemen diensten zullen moeten stimuleren, zoals vraagrespons, batterijopslag, interconnectoren en controlesystemen die samenwerken met de traditionele vaste capaciteit om vraag en aanbod in evenwicht te krijgen.
Ongeveer 336GW van deze flexibele capaciteit ‘wordt toegevoegd in de OESO-landen, en 938GW wereldwijd, tot 2040, zegt BNEF. Een groot deel hiervan is afkomstig van de batterijopslag.
Bron: ODE Vlaanderen

Leave a Reply