Skip to main content
Het draagvlak voor zonnepanelen zal niet worden ondermijnd door de komst van de slimme meter, zo verzekert Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein. Ook de sector van de zonnepanelen heeft geen schrik van de slimme meter.

Maar, zo verzekert minister Tommelein, de digitale of slimme meter vormt geen bedreiging voor zonnepanelen. “Mensen die zonnepanelen hebben of van plan zijn om er te leggen moeten niet vrezen. Met het zonneplan zet de Vlaamse regering volop in op zonne-energie. Ik zal absoluut niet dulden dat het draagvlak opnieuw ondermijnd wordt. Hernieuwbare energie is de toekomst”, aldus de minister. Het dossier werd overigens nog niet besproken in de regering.
Positieve stap
Ook de sector van de hernieuwbare energie maakt zich weinig zorgen over de komst van de slimme meter. “Slimme meters zijn een positieve stap in de richting van een slim net. Zonnepanelen kunnen juist een rol spelen in dat slimme net”, aldus Bram Claeys, algemeen directeur van de organisatie voor hernieuwbare energie ODE.
Voorwaarde is wel dat het rendement van zonnepanelen niet onder druk komt. De sector bepleit dan ook een ‘slim tarief’ voor eigenaars van zonnepanelen. “Een tarief als vergoeding voor de dienst die ze leveren”, legt Claeys uit.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief  

Leave a Reply