Skip to main content

Van industriële zonnepaneleninstallaties is er sprake vanaf een vermogen >10 kVA. In tegenstelling tot hun tegenhangers met een vermogen kleiner dan 10 kVA, kan men bij industriële PV-installaties geen gebruik maken van een terugdraaiende teller.
Aangezien de tarieven voor het injecteren van elektriciteit in het net veel lager liggen dan de tarieven voor het afnemen van het net, is het voor de rendabiliteit van de installatie cruciaal dat de opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk ‘in realtime’ wordt verbruikt.
Bij de opstart van een industriële zonnepaneleninstallatie dient men een netstudie aan te vragen bij de netbeheerder. De kost van een dergelijke studie bedraagt gemiddeld 1.500 €.
In tegensteling tot nieuwe PV-installaties < 10 kVA, worden er aan industriële installaties nog steeds groenestroomcertificaten toegekend.
De investering in industriële PV-projecten is rendabel. Een terugverdientijd rond 10 jaar is realistisch. Nog betere waarden zijn mogelijk, op voorwaarde dat de geproduceerde elektriciteit quasi volledig ‘realtime’ wordt verbruikt.
Cijfervoorbeeld
Veronderstel een industriële zonnepaneleninstallatie van 121,8 kWp met een opbrengstfactor van 847 kWh/Wp.
De investeringskost bedraagt 174.000 €. De investering wordt gefinancierd met een kapitaalslening van 2% over 20 jaar. De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 3.321 €. Tevens wordt er bij een externe partij een verzekering van 0,16% afgesloten op de investeringskost.
De elektriciteitsprijs voor afname van het net bedraagt 0,24 €/kWu.
De elektriciteitsprijs voor de injectie in het net bedraagt 0,052 €/kWu (piek) of 0,036 €/kWu (off-piek)
Het ‘real time’ verbruik van de elektriciteitsproductie bedraagt 90%. De overige 10% wordt geïnjecteerd in het net, waarvan 5% tijdens piekuren en 5% off-piek.
Energieprijzen nemen elk jaar met 3,5% toe.
De minimumprijs van de groenestroomcertificaten bedraagt 32,09 €/MWh. De opbrengst uit groenestroomcertificaten neemt elk jaar af tot deze uiteindelijk tot nul herleid wordt.
Een andere gunstmaatregel waar men gebruik van kan maken is de verhoogde investeringsaftrek (5,27%) op de investeringskost.
In dit praktijkvoorbeeld bedraagt de totale winst over 20 jaar maar liefst 453.236 €. De terugverdientijd is beperkt tot minder dan 7 jaar, mede dankzij het hoge ‘realtime’ verbruik van 90%.
 

Leave a Reply