Skip to main content

Vanaf 1 juni 2020 gaat het nieuwe AREI-reglement in voege. Zonnepaneleninstallaties mogen in België pas in werking worden gesteld na een conforme AREI-keuring.

Een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe AREI is de aarding van de zonnepanelen. Zo is het niet toegestaan om enerzijds een aardingskabel te leggen die de panelen met de omvormer verbindt en anderzijds een aparte aardingskabel vanaf de omvormer naar de aardingsklem van het gebouw. Installaties waarbij de aarding op deze manier voorzien wordt, voldoen niet aan het AREI-reglement en zullen bijgevolg worden afgekeurd.

Aarding op laagspanning

In het nieuwe AREI worden de maatregelen rond de aarding van zonnepanelen op laagspanning (≤ 10 kVA) besproken onder Afdeling 7.112.2 en als volgt verwoord:
de aarding, behalve indien verboden door de fabrikant, van het metalen raam van de PV-modules en
hun structuur door een beschermingsgeleider van een doorsnede ten minste equivalent met deze van
de beschermingsgeleider van de AC voeding, met een minimum doorsnede gelijk aan:
– 2,5 mm² wanneer de geleiders mechanisch beschermd zijn;
– 4 mm² wanneer de geleiders niet mechanisch beschermd zijn.
De FOD economie heeft in deze het standpunt dat de aardingsklem op de omvormer een bijkomende aarding van de behuizing van de omvormer is.
Zoals eerder vermeld zullen inbreuken tegen bovenstaande regelgeving worden bestraft met een afkeuring van de betreffende installatie.
Bron: Nieuwsflits 2020/13 PV-Vlaanderen & Techlink

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply