Skip to main content

Op de Vlaamse daken liggen vandaag zo’n 250.000 zonnepaneleninstallatie geplaatst. Maar hoeveel installaties zijn er in uw gemeente gelegen?
i-Cleantech Vlaanderen ontwierp een interactieve kaart van de geïnstalleerde capaciteiten van de diverse vormen van hernieuwbare energie: zonne-installaties, windparken en biomassa. Per gemeente is er een som gemaakt van alle geïnstalleerde installaties, zowel het aantal als het vermogen.
Wat betreft het aantal zonnepanelen zijn West-Vlaanderen en Limburg, zowel in absolute als in relatieve cijfers, samen koploper in Vlaanderen. De provincie Vlaams-Brabant hinkt wat achterop.
Klik hier om na te gaan hoeveel PV-installaties er in uw gemeente gelegen zijn en met welk vermogen dit aantal correspondeert.
Hou bij het raadplegen van de kaart in het achterhoofd dat het enkel installaties betreft waarvoor groenestroomcertificaten zijn aangevraagd. Het zijn geïnstalleerde vermogens, wat dus niet altijd effectief ook het aantal geproduceerde elektriciteit inhoudt. De zon produceert immers enkel als er voldoende zon is. Dit kan de effectieve bijdrage aan het energieverbruik in Vlaanderen beïnvloeden.

Leave a Reply