Skip to main content

Vanaf 2021 gaat er voor nieuwe industriële zonnepaneleninstallaties een tendersysteem in voege ter vervanging van het bestaande systeem van de groenestroomcertificaten. Het tendersysteem zal worden toegepast op PV-projecten tussen 40 kW en 2 MW.

Voor het segment van 10 tot 40 kW zijn er geen premies voorzien, gezien de negatieve onrendabele toppen. Voor systemen > 2 MW blijft de project-specifieke steunberekening bestaan.

Modaliteiten Tendersysteem

Onderstaand overzicht beschrijft de modaliteiten van het tendersysteem voor installaties tussen 40 kW en 2 MW.
Projecten die in aanmerking komen zullen worden ingedeeld in volgende categorieën:

 • PV op marginale gronden
 • Drijvende PV installaties
 • “Overige” PV (kan ook PV op grond zijn)

Timing en budget

 • Eerste call op 1 april 2021 (onder voorbehoud) met initieel budget van 5 miljoen euro
 • Overgang onder voorbehoud: 2 maand na opening call groenestroomcertificaten (dus 31 mei)
 • 3 à 4 calls per jaar (totaalbudget 2021: 25,2 miljoen euro)

Indieningsvoorwaarden:

 • Omgevingsvergunning aangevraagd
 • Maximale investeringskost
 1. Systemen 40-250 kW PV: 1.030 €/kWp
 2. Systemen 250-750 kW PV: 858 €/kWp
 3. Systemen 750-2000 kW PV: 696 €/kWp

Projecten met een hogere maximale investeringskost komen niet in aanmerking voor steun.

 • Geen onomkeerbare contractuele verbintenissen voor bekendmaking resultaten
 • Niet cumuleerbaar met andere steun
 • Onvolledige dossiers worden als onontvankelijk beschouwd

Procedure

 • Call open voor 2 weken
 • Maximaal 2 maand na sluiten van call verschijnen resultaten

Rangschikking

 • Rangschikking van ontvankelijke projecten op basis van €/MWh (over 20 jaar berekend)
 • Op basis van verhouding aangevraagde steun voor project, te verwachten energieopbrengst en type installatie
 • Steunplafond eerste call: 33 €/MWh voor drijvende en 22 €/MWh voor andere type projecten.
 • Bij een gelijke €/MWh is het tijdstip van indiening van doorslaggevende aard

Bankwaarborg

 • Na selectie: bankwaarborg van 7,5% van steunbedrag (min 2.000€) binnen 30 dagen
 • Bij niet respecteren wordt aanvragend bedrijf voor 3 jaar uitgesloten van de call PV

Uitbetaling steun:

 • In geheel uitbetaald na indienstname (+ vrijgeven bankwaarborg)
 • Op basis van facturen
 • Als indienstname niet binnen 18 maanden is gebeurd: -20%
 • Als indienstname niet binnen 30 maanden is gebeurd: verlies steun

Terugvordering:

 • In dienst genomen piekvermogen = vermogen in steunaanvraag
 • Na sluiting call verplicht uitvoeren of uitsluiting 3 jaar
 • 20 jaar productgarantie

In maart 2021 volgt allicht een IT-test om kennis te maken met het systeem. Zoals eerder aangehaald is de eerste call voorzien vanaf 1 april 2021.
Bron: Webinar Techlink – PV en wetgeving in Vlaanderen, 12 oktober 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply