Skip to main content

Na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare raadplegingen waarbij de inbreng van alle betrokkenen aan bod kon komen, beslisten energieregulator VREG definitief over een capaciteitstarief vanaf 2022. 

Wat verandert er vanaf 2022?  

De ‘netkosten’, de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit, worden vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend en niet langer op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die u van het net afneemt.
Voor een gemiddeld gezin bedragen de netkosten ongeveer 21% van de huidige elektriciteitsfactuur; voor een klein bedrijf aangesloten op laagspanning is dat 28%.
Simulatie VREG gezin

Waarom een capaciteitstarief voor elektriciteit?  

Energieregulator VREG voert een capaciteitstarief in zodat de nieuwe nettarieven de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet beter weerspiegelen en deze kosten evenwichtiger worden toegewezen aan de verschillende netgebruikers. Door meer lokale hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden en zouden ze blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe leiden dat de distributienetbeheerders in de toekomst zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden, wat de distributienettarieven sterk zou kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden en het net voor iedereen betaalbaar te houden, wil de VREG alle netgebruikers bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen en hen zo aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken.

Impact op een gezin en een bedrijf?

Energieregulator VREG begrijp dat de invoering van een nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit een ingrijpende wijziging is die mogelijk heel wat vragen oproept. Ter voorbereiding van de invoering op 1 januari 2022 zal VREG, samen met de netbeheerders en energieleveranciers, de nodige acties ondernemen om de eindgebruiker wegwijs te maken in deze nieuwe situatie. Deze zal hierdoor beter kunnen inschatten wat het capaciteitstarief betekent voor uw portemonnee.
Bron: VREG Nieuwsbrief, 1 september 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply