Skip to main content

De energiefactuur van het gemiddelde Vlaamse gezin nam de afgelopen 5 jaar toe met maar liefst 40%. Vlaamse KMO’s betalen dan weer veel meer voor hun energie dan in buurlanden. Energieregulator VREG zette een openbare raadpleging op om na te denken over de toekomstige nettarieven voor elektriciteit bij gezinnen en KMO’s.
Onderstaand taartdiagram toont de opbouw van de stroomfactuur bij een doorsnee Vlaams gezin (juni 2019).
Stroomfactuur gezin
Hieruit blijkt dat de gemiddelde energiefactuur van 947 euro is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

 • Eigenlijke energiekost: 29%
  • De eigenlijke kost voor elektriciteit is minder dan één derde van de totale stroomfactuur
 • Energiekost – Openbaredienstverplichtingen (ODV): 9%
  • Dit zijn verplichtingen die de overheid oplegt aan de energieleveranciers en distributienetbeheerders binnen het energienetwerk (vb. technische verplichtingen, sociale maatregelen en ecologische ingrepen, zoals groenestroomcertificaten en premies voor energiebesparende werkzaamheden)
 • Distributie – Netkosten: 17%
  • Deze kosten zijn effectief gerelateerd aan de ontwikkeling en het beheer van het net en het vervoer van elektriciteit.
  • De hervorming van de elektriciteitsfactuur focust op het deel van de nettarieven dat direct verband houdt met het aanleggen, beheren en onderhouden van de netten.
 • Distributie – Meetkosten: 1%
 • Distributie – ODV: 18%
  • Dit zijn verplichtingen die de overheid oplegt aan de energieleveranciers en distributienetbeheerders binnen het energienetwerk (vb. technische verplichtingen, sociale maatregelen en ecologische ingrepen, zoals groenestroomcertificaten en premies voor energiebesparende werkzaamheden)
 • Distributie – toeslagen: 1%
 • Transmissie – kosten netontwikkeling/beheer: 2%
  • Kosten verbonden aan de ontwikkeling en het beheer van de energienetten
  • Deze kosten maken deel uit van het gedeelte van de stroomfactuur dat onderworpen zal worden aan een hervorming
 • Transmissie – andere kosten: 4%
 • Heffingen: 2%
 • BTW: 17%

KMO’s

Onderstaand taartdiagram toont de opbouw van de stroomfactuur bij een doorsnee Vlaamse KMO, die in juni 2019 gemiddeld 10.967 euro bedroeg.
Stroomfactuur gezin
Net als op de particulierenmarkt wordt op de KMO-markt het gedeelte distributie (netkosten) en transmissie (kosten netontwikkeling/beheer) hervormd.  Voor een gezin met een gemiddeld verbruik heeft de voorgestelde hervorming een impact op ongeveer 1/5de van de huidige, totale elektriciteitsfactuur; voor een klein bedrijf gaat het over ruim 1/4de.
Bron: VREG Nieuwsbrief, 6 september 2019

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply