Skip to main content

Terwijl de productie van windenergie in de Europese Unie (EU) in 2022 met 15 procent groeide tot 420 terawattuur, groeide de productie van zonne-energie met 24 procent tot 203 terawattuur.

Windenergie is nu goed voor 15 procent van de totale elektriciteitsproductie in de EU. Zonne-energie is goed voor 7,3 procent. Dit alles meldt de Europese klimaatdenktank EMBER in het nieuwe onderzoeksrapport ‘European Electricity Review 2023’.

Elektriciteitsmix

De jaargroei van de Europese zonne-energieproductie in verdubbelde in 2022 van 18,6 TWh naar 39,4 TWh.

Deze opvallende groei is vooral te danken aan de goede prestaties van Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje en Polen. Van deze landen zag Nederland de zonne-energieproductie het hardst stijgen.

Het aandeel van zonne-energie in de totale elektriciteitsmix bedraagt voor België 7,8%. Hiermee staat ons land op de achtste plaats in de Europese Unie. Nederland scoort met 14,4% het hoogst, gevolgd door Griekenland en Hongarije (beiden 12,6%).

Grafiek aandeel zonne-energie

22 procent

Samen zijn wind- en zonne-energie inmiddels goed voor ruim een vijfde van de stroomproductie in de EU. In 2022 hebben ze zelfs voor het eerst een hoger marktaandeel  dan fossiel gas, waarvan het productieaandeel 20 procent bedroeg. Het aandeel steenkool steeg wel, te weten met 1,5 procent tot 16 procent. Daarbij merken de EMBER-onderzoekers op dat het steenkoolgebruik in de laatste 4 maanden van 2022 daalde, omdat Europa een dreigende terugkeer naar steenkool in de nasleep van de energiecrisis verhinderde .

Energiemix EU

‘Europa heeft het ergste van de energiecrisis vermeden’, aldus Dave Jones, hoofd data-inzichten van EMBER. ‘De marktschokken van 2022 veroorzaakten slechts een kleine opmars van steenkool en een enorme golf van steun voor hernieuwbare energiebronnen. Elke angst voor een terugkeer naar steenkool is nu dood.’

Bron: Solarmagazine.nl, 2 februari 2023