Skip to main content

Om diverse redenen kan een zonnepaneleninstallatie een nieuwe eigenaar krijgen. Denk bijvoorbeeld maar aan de verkoop van een woning, een echtscheiding of het overlijden van de eigenaar. Welke stappen dient u in deze gevallen te ondernemen?
Voor particuliere installaties met een vermogen kleiner dan 10 kW, dient u door het invullen van dit formulier aan de VREG te melden dat de zonnepaneleninstallatie in kwestie van eigenaar verandert. Dit meldingsformulier dient door zowel de nieuwe als de oude eigenaar van de installatie te worden ondertekend. In geval van overlijden dient de erfgenaam het formulier in te vullen.
Nadat het meldingsformulier aan de VREG wordt bezorgd, ontvangt de nieuwe eigenaar van de zonnepanelen een eigen gebruikersnaam en paswoord om in te loggen bij de module Certificatenbeheer op de website van VREG . De logingegevens van de oude eigenaar vervallen en kunnen niet langer gebruikt worden.
Vanaf het moment van de overdracht heeft de nieuwe eigenaar recht op het verbruik van de geproduceerde zonne-energie. Indien er bij de installatie sprake is van toekenning van groenestroomcertificaten, blijven deze onveranderd doorgaan. De minimumsteun blijft onveranderd en de periode van minimumsteun loopt gewoon verder. Anderzijds is de nieuwe eigenaar na de overdracht uiteraard verplicht de bijhorende kosten en taksen, zoals de prosumentenbelasting, voor zijn rekening te nemen.
Geen akkoord
Als er geen akkoord is tussen de vorige en de nieuwe eigenaar, dan moet de nieuwe eigenaar een officieel document bij het formulier toevoegen. In dat document moet verduidelijkt worden wie de (nieuwe) eigenaar van de zonnepanelen is, dat kan aan de hand van volgende documenten:

  • een notariële akte van vereffening/verdeling
  • een koopakte van de woning
  • een akte of vonnis van de echtscheiding
  • een afschrift van de overlijdingsakte (vorige eigenaar)

Let wel: als de zonnepanelen niet vermeld zijn in de koop- of echtscheidingsakte, dan worden zij aanzien als een onroerend goed en behoren ze tot de woning.
 

Leave a Reply