Skip to main content

Futech maakt deel uit van het Circusol Consortium, dat onderzoek levert naar de circulariteit van zonne-energie. Eén van de projecten waar Futech aan meewerkt is het uitrusten van een industrieel zonnepanelenpark met een batterijopslagsysteem afkomstig uit de auto-industrie.
De markt van de ‘second-life’ batterijsystemen is een zeer jonge markt die voortkomt uit het toenemende gebruik van lithium-ion batterijen in tractiegroepen van elektrische voertuigen en zware mobiliteitstoepassingen zoals vrachtwagens of bussen. Vaak gaat het om batterijen die gedegradeerd zijn wat betreft bruikbare capaciteit en onmiddellijk vermogen, maar die in stationaire toepassingen nog steeds goed kunnen presteren. Gemiddeld komen de ‘second-life’ batterijen 6 tot 8 jaar na hun eerste introductie opnieuw in de markt, al gebeurt dit soms vroeger door bijvoorbeeld ongevallen.

Kleine achterstand

Rekening houdend met de snelheid waarmee de batterijarchitectuur, het interne ontwerp en de samenstelling veranderen, lopen ‘second-life’ batterijen wat dat betreft in beperkte mate achter in vergelijking met andere batterijen. De kloof is echter niet zo groot, aangezien evoluties in batterijen zich voornamelijk uiten in de evolutie van de dichtheid (2% tot 3% per jaar) of de verlaging van de productiekosten zonder impact op het energetisch gedeelte.
Bovendien is het niet de bedoeling dat de ‘second-life’ batterijen dezelfde functie zullen vervullen als in hun eerste leven, maar eerder worden aangewend voor minder veeleisende elektrische opslag (basisstations, energieopslag uit hernieuwbare energiebronnen, netondersteuning, geïsoleerde locaties,…).
China is momenteel de meest prominente markt voor ‘second-life’ batterijen, gevolgd door Europa en de VS.

Drie factoren voor verdere evolutie

Volgens het Franse SNAM, een onderneming gespecialiseerd in het verzamelen en recycleren van batterijen, zijn er drie factoren die de verdere evolutie van de ‘second life’ batterijenmarkt zullen bepalen.
Allereerst zal de mentaliteit van auto- en batterijfabrikanten moeten veranderen. Zij willen zoveel mogelijk controle over hun batterijen, maar tegelijk ook zoveel mogelijk waarde behouden. Daarom is het noodzakelijk een evenwicht te vinden tussen de kost van controle en het waardeverlies door het vrijmaken van de markt.
Ten tweede zal er een technische ontwikkeling moeten plaats vinden om te onderzoeken of batterijen al dan niet onder directe controle staan van hun Original Equipment Manufacturer (OEM) en dit met het oog op herfabricage. Pas als dit proces op punt staat zijn schaalvoordelen mogelijk.
Het proces van het beoordelen van batterijen aan het einde van hun eerste leven vereist vooralsnog een jarenlange ontwikkeling alvorens het mogelijk wordt een tool te ontwikkelen die in staat is om een onbekend batterijsysteem te analyseren. Een belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor de herfabricagebedrijven. Uiteindelijk zullen de ‘second-life’ batterijen op veel vlakken moeten voldoen aan dezelfde voorschriften als de standaard batterijsystemen, die zeer streng zijn.
Tenslotte is er een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Zij kunnen de EV-golf verder voeden of juist doen breken. Naast hun rol met betrekking tot standaardisatie van ‘second-life’ producten, dient hun nationaal beleid zich te richten op het afstand nemen van de steenkool- en oliegerelateerde industrie. Het stimuleren van de markt en het formuleren van ambitieuze nationale doelstellingen zal de concurrentie tussen gelijkgestemde landen aanwakkeren en zal het mogelijk maken dat nieuwere en groenere technologieën de bestaande vervangen.

Marktwaarde 4 miljard dollar

Onderstaande figuur toont de marktwaarde van ‘second-life’ batterijen uitgedrukt in miljard dollar. Volgens SNAM is een totale marktwaarde van 4 miljard dollar tegen 2030 niet onrealistisch, op voorwaarde dat sommige obstakels onderweg worden weggenomen in combinatie met een flinke dosis menselijk vernuft en een gezonde milieugerichte publieke geest.
SNAM evolutie batterijopslag
Bron: Circusol.eu, 12 mei 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply