Skip to main content

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving EPB te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. Sinds 2014 verplicht deze regelgeving om een minimumaandeel van de benodigde energie in gebouwen uit hernieuwbare bronnen te halen.

Hoe groot het minimumaandeel moet zijn en welke eisen gelden, hangt af van de datum van de bouwvergunningsaanvraag, de aard van de werken – nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie – en van de bestemming – woongebouw of niet-residentieel gebouw. De eisen zijn afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en verder kunnen Vlamingen op verschillende manieren aan de verplichting voldoen.

Bouwaanvragen in 2023 en 2024

Bij bouwaanvragen voor nieuwbouw in de periode 1 januari 2023-31 december 2024 kunnen Vlamingen op 3 verschillende manieren voldoen aan het minimumaandeel
hernieuwbare energie. De eerste mogelijkheid is om per vierkante meter bruto vloeroppervlakte minstens 25 kilowattuur aan hernieuwbare energie te produceren in het geval van een woongebouw en minstens 35 kilowattuur bij een niet-residentieel gebouw. Dat kan onder meer door middel van zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp en warmtepompboiler. Een tweede manier om aan de verplichting te voldoen, is de volledige energievraag voor ruimteverwarming dekken door bijvoorbeeld een warmtepomp. Bovenop de hernieuwbare opwekking voor verwarming moet ook het sanitair warm tapwater voor baden en douches aangesloten zijn op een van de hernieuwbare energietechnieken. Voor de keuken is dat echter geen vereiste.

Alle ingrijpende energetische renovaties met bouwvergunningsaanvraag – dit zijn bijvoorbeeld renovaties waarbij de verwarmingsinstallatie volledig vervangen wordt – vanaf 1 januari 2023 moeten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte minstens 20 kilowattuur energie uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen halen. Die eis geldt zowel voor niet-residentiële gebouwen als woongebouwen. Het invullen van dit minimumaandeel kan volgens dezelfde manieren en randvoorwaarden als bij nieuwbouw.

Een derde en laatste optie is participeren in een collectief hernieuwbare-energieproject.

Bouwaanvragen vanaf 2025

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2025 is in Vlaanderen een gasaansluiting geen optie meer. De gebouwverwarming kan enkel nog met een warmtepomp, een
warmtenet, een biomassaketel of directe elektrische verwarming. Voor het minimumaandeel aan hernieuwbare energie wordt enkel nog naar de eigen productie via zonneboilers en zonnepanelen gekeken. Een nieuwbouwwoning moet per vierkante meter minstens 15 kilowattuur aan zonne-energie opwekken en een niet-residentieel
gebouw minstens 20 kilowattuur aan zonne-energie. Er zijn twee mogelijkheden om het minimumaandeel hernieuwbare energie in te vullen. Een andere optie is participeren in een collectief hernieuwbare-energieproject.

Bron: Solarmagazine, editie mei 2023