Skip to main content

De Vlaamse netbeheerder Fluvius heeft in 2022 voor meer dan 23 miljoen euro energiefraude opgespoord. Het gaat om verschillende vormen van fraude met onder meer groenestroomcertificaten voor zonnepanelen.

Fluvius maakt in opdracht van energieminister Zuhal Demir een jaarrapport energiefraude. Daaruit blijkt dat de fraude in 2022 goed was voor 9,1 miljoen euro aan terugvorderbare bedragen en de stopzetting van 14,6 miljoen euro toekomstige uitbetalingen.

157 dossiers

Op het vlak van lokale energieproductie heeft Fluvius afgelopen kalenderjaar 149 plaatsbezoeken uitgevoerd en 157 Verslagen van Vaststelling opgesteld. Het aantal plaatsbezoeken is zo goed als verdubbeld ten opzichte van 2021. Het aantal Verslagen van Vaststelling is licht gestegen.
Er is 9.121.102 euro aan minimumsteun teruggevorderd, waarvan ongeveer 7,13 miljoen euro van 2 klanten. Door de behandeling van deze 157 dossiers werden naar schatting toekomstige uitbetalingen vermeden voor een bedrag van 14.670.000 euro.

Stroommetingen

Op vraag van de politiek en parket voert Fluvius ook stroommetingen uit. Deze metingen worden verder geanalyseerd om drugsplantages te detecteren. Deze informatie wordt gedeeld met de politie die op basis daarvan interventies uitvoert. In 2022 werd de energiediefstal geschat op meer dan 21 gigawattuur. Er werden 86 analyses uitgevoerd, die zich vooral in de provincie Limburg en de grensgemeenten situeerden. Het parket van Limburg heeft voor de grensproblematiek en opsporing van plantages al jaren bijzondere aandacht.

Fraudedossiers waar de recuperatie van de terugvorderingen niet lukt, leiden steeds tot een juridische procedure. Hiernaast initieert Fluvius ook een beperkt aantal strafklachten bij structurele onderzoeken. Afgelopen kalenderjaar werden 21 dossiers opgestart in het kader van een burgerlijke terugvordering voor de rechtbank van eerste aanleg.

Gemeenschapsgeld

‘Elke vorm van fraude is onaanvaardbaar, ook energiefraude’, stelt Demir. ‘De netbeheerders kregen van Vlaanderen de taak om energiefraude actief op te sporen. Het gaat om gemeenschapsgeld en elke euro die daarvan teruggevorderd wordt kan teruggaan naar de gezinnen en de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) via een verlaging van de nettarieven. De strijd tegen energiefraude is de facto een strijd voor lagere nettarieven.’

Omdat Fluvius aangeeft dat de rechtsprocedures aanzienlijk lang kunnen duren en daardoor de terugvordering van fraudesommen aanzienlijke tijd kan duren, zal Demir het federale niveau wijzen op het maatschappelijk belang van het voldoende adequaat behandelen van deze dossiers.

Bron: Solarmagazine.nl, 15 mei 2023