Skip to main content

België heeft volgens een evaluatie van de Europese Commissie de klimaatlat bij lange niet hoog genoeg gelegd.
Twee bladzijden vol opmerkingen, vragen om verduidelijking en een cijferreeks die duidelijk maakt dat de Belgische klimaatambities niet al te hoog zijn. De Europese evaluatie van het Belgische Energie- en Klimaatplan maakt duidelijk dat ons land niet bepaald een Europese voortrekker is.
Ons land verbond er zich toe om de uitstoot van CO2 door gebouwen, verkeer, landbouw en kleinere industrie tegen 2030 te verlagen met 35 procent. Maar vandaag zitten we aan amper een daling met tien procent, en met de maatregelen die tot nu toe aangenomen zijn, komen we in 2030 amper aan dertien procent. Om aan 35 procent te raken, zijn bijkomende maatregelen aangekondigd, maar die zijn volgens de Commissie onvoldoende uitgewerkt.
Ons land diende een plan in om het percentage hernieuwbare energie (zon, wind, warmtepompen …) tegen 2030 op te trekken naar 18,3 procent. Maar volgens Europa moet dat minimum 25 procent zijn, fors meer.

Verdubbeling nodig

België had dit moeten weten. De 25 procent volgt uit een Europese verordening die doelstellingen per land vastlegt op basis van objectieve criteria. Maar vandaag zitten we niet eens aan tien procent, en dreigen we de doelstelling van 13 procent tegen 2020 zelfs niet te halen. Om de doelstelling tegen 2030 te halen, is dus meer dan een verdubbeling van de hernieuwbare energie nodig, een zeer zware inspanning.
En ook op het vlak van energie-efficiëntie komen we te kort. Volgens de Europese voorspelling zou het eindverbruik aan energie in België tussen 2020 en 2030 dalen van 26,7 naar 26,2 Mtoe. De Europese Commissie beschouwt dat als een ‘laag ambitieniveau’. Om beter te doen, moet België nog sneller zorgen voor beter geïsoleerde huizen en de noodzaak om zich te verplaatsen verminderen.

Aanbevelingen

Europees commissaris voor Energie Miguel Cañete benadrukt dat de opmerkingen niet als kritiek gezien mogen worden, wel als een aansporing om beter te doen. Maar de evaluatie maakt wel duidelijk dat België niet in de Europese kopgroep zit op het vlak van klimaat. Landen als Denemarken, Spanje, Portugal, Litouwen en Estland zitten daar wel in.
Cañete zegt klaar te staan om België eventueel bij te staan om de aanbevelingen uit te voeren. ‘Er moet tegen eind 2019 een plan overeengekomen worden dat de volgende tien jaar uitgevoerd kan worden. Regeringen komen en gaan, maar het plan moet blijven. Zo niet, kan je geen ernstig klimaat- en energiebeleid voeren.’
Bron: De Standaard, 18 juni 2019

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply