Skip to main content

De verplichte milieubijdrage voor zonnepanelen wordt goedkoper. Vanaf 1 juli 2017 halveert de milieubijdrage PV van 4 EUR excl. btw naar 2 EUR excl. btw per zonnepaneel.
Op 1 juli van dit jaar startte PV CYCLE BELGIUM met een collectief systeem dat het beheer, de inzameling en de verwerking organiseert van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen in België. Sinds de opstart in mei 2016, doen meer dan 100 bedrijven (waaronder Futech) beroep op PV CYCLE BELGIUM voor het nakomen van de ‘aanvaardingsplicht’ van zonnepanelen. In samenwerking met OVAM spoort PV CYCLE BELGIUM ook actief free-riders op om een gelijk speelveld te garanderen.
Eén van de eerste maatregelen van PV CYCLE BELGIUM was het opzetten van een milieubijdrage voor zonnepanelen. Exact één jaar na de invoering wordt deze premie gehalveerd tot 2 EUR excl. btw per zonnepaneel.
Zoals nu reeds het geval is, dienen de leden van PV CYCLE BELGIUM elk kwartaal het aantal zonnepanelen aan te geven die ze op de Belgische markt hebben aangeboden tijdens het voorbije kwartaal. De aangiftes dienen te gebeuren vóór de 20ste dag van de maand volgend op het kwartaal:
Kwartaal 1 → vóór 20 april
Kwartaal 2 → vóór 20 juli
Kwartaal 3 → vóór 20 oktober
Kwartaal 4 → vóór 20 januari
Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2016/15

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply