Skip to main content

Het plaatsen van zonnepanelen alleen leidt in principe niet tot een verhoging van het kadastraal inkomen (KI). Dat blijkt uit de omzendbrief 3/2010 van de FOD Financiën. Minister van Financiën Koen Geens sloot onlangs niet uit dat er in bepaalde gevallen een verhoging zou zijn. Dagblad De Tijd besloot daaruit dat zonnepanelen tot een hogere taxatie leiden. Maar de omzendbrief stelt uitdrukkelijk dat het plaatsen van zonnepanelen niet tot een verhoging van het kadastraal inkomen leidt.

Minister Geens werd op dinsdag 2 juli ondervraagd door MR-Kamerlid David Clarinval over een verhoging van de onroerende voorheffing voor woningen met zonnepanelen. De minister verwees toen naar de omzendbrief van zijn administratie, en zei dat zonnepanelen niet noodzakelijk leiden tot een hoger KI.

In de omzendbrief wordt een onderscheid gemaakt tussen milieuvriendelijke investeringen die een zeker comfort brengen aan de woning die deze voordien niet had, en werken om energiebesparingen te realiseren. “In ieder geval zal het kadastraal inkomen niet noodzakelijkerwijs worden verhoogd wegens het enkel feit dat de eigenaar in zijn woning energiebesparende investeringen heeft gerealiseerd”, luidt het.

De omzendbrief geeft dan een niet limitatieve lijst van energiebesparende maatregelen die niet beschouwd kunnen worden als ‘aanzienlijke wijzigingen’ die aanleiding kunnen geven tot een verhoging van het kadastraal inkomen, waaronder de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie, naast onder meer de vervanging van een oude verwarmingsketel of enkel beglazing, en de isolatie van dak, muren en vloeren.

Bron : PVVlaanderen

Leave a Reply