Skip to main content

Op donderdag 23 mei kreeg Futech een twaalftal gewezen BOB leden (vroegere Rijkswacht) over de vloer. Zij werden door zaakvoerder Pieter Vangeel ondergedompeld in de wondere wereld van de zonne-energie.
Na een boeiende presentatie over de historiek en de visie van onze onderneming en die van partneronderneming iLumen werd het gezelschap rondgeleid in de gebouwen. De gewezen BOB leden konden genieten van enkele demonstraties, zoals een flash test en elektroluminescentie test. Deze laatste maakt het mogelijk om na te gaan in welke mate zonnepanelen te maken hebben met rendementsverliezen ten gevolge van Potential Induced Degradation en/of schade.
Futech bedankt de gewezen BOB leden voor hun welgemeende belangstelling voor onze onderneming.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply