Skip to main content

Futech is al enkele jaren betrokken bij diverse STEM-projecten. Dit zijn initiatieven met als doel leerlingen te motiveren om voor een STEM-opleiding/-loopbaan (Science – Technology – Engineering – Mathematics) te kiezen. In dit kader ondersteunt onze onderneming nu ook het WeGoStem-project.
Tijdens het schooljaar 2020-2021 zullen zo’n 16.500 leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar een eigen tekenrobot bouwen. Heel wat aspecten van STEM komen aan bod: programmeren, maar ook elektronica, mechanica,… Uit onderzoek van Universiteit Gent blijkt dat dergelijke projecten wel degelijk bijdragen aan het ontdekken van talent en de ‘goesting’ voor STEM-opleidingen.

Genderkloof wegwerken

De initiatiefnemers van WeGoStem maken zelf een expliciete selectie van de deelnemende scholen, om er over te waken dat kinderen uit kansengroepen en scholen op het platteland voorrang krijgen.Vorig jaar hadden 29% van de deelnemende kinderen een bijzondere sociaal-economische status (SES), terwijl dat gemiddelde in België slechts 20% is.
Ook trekt WeGoStem ten strijde tegen de genderkloof die er vandaag helaas nog steeds is, zeker in STEM-beroepen. Door doelbewust naar lagere scholen te trekken, worden exact evenveel meisjes als jongens bereikt.

STEM-platform

Ismaël Ben-Al-Lal, zaakvoerder van Futech, maakt al enkele jaren deel uit van het STEM-platform van de Vlaamse overheid, dat tot doel heeft de uitwerking, de opvolging en de uitvoering van het STEM-actieplan te garanderen. Het spreekt dus voor zich dat Ismaël zich al snel bereid voelde om het WeGoStem-initiatief te ondersteunen.
Meer info op wegostem.be 

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply