Skip to main content

Vandaag is er in Vlaanderen een groot tekort aan ingenieurs met economische verliezen tot gevolg. Het URGENT |(UnderRepresented Groups of ENgineering sTudents) onderzoeksproject van KU Leuven focust op de inclusie van ondervertegenwoordigde studenten in de ingenieursopleiding. Meer specifiek zet URGENT in op de rekrutering van vrouwelijke studenten, en de retentie van studenten met een migratieachtergrond, door hun ‘sense of belonging’ en professionele bewustzijn te versterken. Futech, zelf actief in een sector waarin ingenieursprofielen nodig zijn,  tracht vanuit een adviserende rol het URGENT project te ondersteunen.

Meer diversiteit in engineering leidt niet alleen tot een welvarender samenleving, het maakt de industrie ook innovatiever. Onderzoek heeft aangetoond dat identiteitsontwikkeling en motivatie een grote impact hebben op doorzettingsvermogen en studiesucces. Identiteitsontwikkeling is een hot topic in het ingenieursonderwijs.

Bijdrage aan debat

Het interdisciplinaire URGENT-project draagt bij aan het debat door te onderzoeken hoe de bestaande PREFER-testen rond professionele ingenieursrollen enerzijds en inzichten uit de sociale psychologie rond inclusie en ‘motiverende drijfveren’ anderzijds gecombineerd kunnen worden en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het future disciplinary self.

In het project wordt ingezet op de rekrutering en retentie van vrouwelijke ingenieursstudenten en ingenieursstudenten met een migratieachtergrond. De varlorisatiewaarde van deze onderzoeksoutput bestaat uit drie luiken: (1) een welvarender samenleving en een slimmere industrie, (2) een Horizon Europe project dat tot doel heeft om meer STEM-afgestudeerden in Europa te bewerkstelligen en (3) de voorbereiding van contracten met de industrie om de geoptimaliseerde PREFER-testen te implementeren in hun HR tools.

Meer informatie over het URGENT-project vindt u via deze link.

STEM-platform

Naast haar engagement in het URGENT-project is Futech ook lid van het STEM-platform, een onafhankelijke groep experten die de Vlaamse regering adviseert over het STEM-actieplan en prioriteiten voorstelt. Dit met als doel meer jongeren te overtuigen om voor een STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering en Mathematics) en/of -job te kiezen.