Skip to main content

Futech is lid van het CIRCUSOL consortium omtrent bedrijfsmodellen in de zonnepanelensector voor een circulaire economie in Europa. Dit nieuwe innovatieve project, dat deel uitmaakt van Horizon2020 programma van de Europese Commissie, zal bedrijfsoplossingen bieden die van toepassing zijn in verschillende sectoren die de energietransitie ondersteunen.
Het CIRCUSOL project (Circular business models for the solar power industry) is een nieuw Europees initiatief dat wordt gefinancierd door het Horizon2020 programma van de Europese Commissie.  CIRCUSOL streeft ernaar de zonnepanelensector te vestigen als een speerpuntsector om een pad uit te stippelen, dat wordt aangestuurd door Product-Service Systemen (PSS), gericht op een circulaire economie in Europa.
Het project werd onlangs gelanceerd in Brussel waar de leden van het Circusol consortium samen deelnamen aan een zogenaamde ‘kick-off’ meeting.
Futech Circusol
Vertegenwoordigers van het Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (EASME) van de Europese Commissie namen deel aan het evenement, hetgeen een geweldige kans betekende om de basisprocedures en de eerste stappen voor het welslagen van dit nieuwe initiatief op te zetten.
CIRCUSOL heeft een totale begroting van 8.255.590 € en een EU-bijdrage van 7.014.892,76 €. Vijftien organisaties, waaronder Futech, uit zeven verschillende landen nemen deel aan het vierjarige project.
Zonne-energie genereert bijna 4% van de Europese elektriciteitsvraag. De sterke groei van de fotovoltaïsche markt in Europa zal zich naar verwachting blijven doorzetten. Aangedreven door de nationale bindende hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2020, voorspelt Solar Power Europe dat de PV-sector in Europa in 2018 met 45% zal groeien en in 2019 met maar liefst 58%.
Bovendien wordt er verwacht dat recente ontwikkelingen op gebied van batterijopslagsystemen voor zonne-energie tijdens de komende jaren een vervolg krijgen, om op deze manier bij te dragen aan het behalen van de EU-doelstelling van 32% hernieuwbare energie in 2030. Naarmate de zonnepanelensector groeit, zal ook het volume van afgedankte producten die de afvalstroom binnendringen vergroten. Het International Renewable Energy Agency (IRENA) voorspelt tegen 2030 1,7 tot 8 miljoen ton aan afval uit de PV-sector en tegen 2050 een cumulatieve hoeveelheid van maar liefst 60-78 miljoen ton.
Een efficiënt gebruik van energiebronnen is een kritische succesfactor voor de duurzame groei van de PV-sector. Doorgaans wordt een op prestaties gebaseerd PPS-systeem beschouwd als een geschikt circulair economisch model om efficiëntie uit energiebronnen te stimuleren en de afvalproductie te verminderen.
Door middel van een co-creatieve benadering met eindgebruikers en de volledige waardeketen, zal CIRCUSOL twee grote bestandsdelen van een circulair PSS-model ontwikkelen:
1) Circulair productbeheer met naast recyclage focus op hergebruik/’refurbishment’/herproductie van “second-life”-producten
2) Nieuwe Product-Service systemen met toegevoegde waarde voor residentiële, commerciële en nutseindgebruikers.
Vijf grootschalige proefpraktijkprojecten zullen worden opgezet in deze 3 marktsegmenten in 3 Europese landen (Frankrijk, België en Zwitserland) om de marktacceptatie, de commerciële levensvatbaarheid en de voordelen van efficiënt energieverbruik te valideren.

Futech Circusol

bty

CIRCUSOL levert tastbare innovatie voor de zonnepanelensector met marktgevalideerde PSS-bedrijfsmodellen, labellingprotocols voor second life PV- en batterijopslagsystemen, certificeringsprotocollen en kosten, applicatie-analyses, business cases voor circulair ontwerp en een ICT-platform om kennis en informatie te delen. De resultaten zullen worden geëxploiteerd in Frankrijk, België en Zwitserland en voorbereid voor replicatie in andere Europese landen. CIRCUSOL levert ook geverifieerde circulaire bedrijfsinnovatiemethoden voor een breder gebruik door andere industrieën, professionals rond duurzaamheid en de academische wereld alsook wetenschappelijke kennis voor de implementatie van de circulaire economie door beleidsmakers. CIRCUSOL zal met andere woorden bedragen aan een energie efficiënter Europa, terwijl het broeikasgassen verlaagt en nieuwe business opportuniteiten en jobs creëert.
Tijdens de ‘kick-off’ meeting in Brussel namen de verschillende partners deel aan een co-creatie sessie om gezamenlijke inzichten te krijgen in de huidige waardeketens van zonnepanelen en batterijopslagsystemen voor elektrische voertuigen. Deze input zal als leidraad dienen voor de ontwikkeling van het initiële circulaire bedrijfsmodel ontwerp (CBMD), waarbij rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden van het waardenetwerk van de PV-sector.
Het CIRCUSOL-consortium is goed uitgebalanceerd en bestaat uit 5 onderzoekscentra en universiteiten, 9 industriële spelers uit de waardeketens van zonnepanelen en batterijopslagsystemen en 1 adviesbureau. De leiding van het CIRCUSOL consortium ligt bij VITO, gevestigd in België De andere partners zijn Lund University (Zweden) Bern University of Applied Science, (Zwitserland), IMEC, (België), Soli Tek R&D, UAB (Litouwen) SNAM (Frankrijk), CEA Liten (Frankrijk), Ecopower cvba (België), PV CYCLE a.i.s.b.l. (België), BKW Energie AG (Zwitserland), Futech bvba (België), SOREA (Frankrijk) Daidalos Peutz (België), ZABALA Innovation Consulting (Spanje), Loser Chemie GmbH (Duitsland)
Klik hier voor het volledige persbericht.
Breng ook zeker een bezoekje aan de officiële Circusol website.
Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply