Skip to main content

Het federaal parlement keurt het wetsontwerp van minister van energie Tinne Van  der Straeten goed dat de Belgische elektriciteitsmarkt  moderniseert en in overeenstemming brengt met Europese regels. De elektriciteitsmarkt is lang geleden ontstaan, toen het aandeel van hernieuwbare energiebronnen laag was.

Vandaag is de markt sterk geëvolueerd met een steeds groeiend aandeel hernieuwbare energie Dankzij het goedgekeurde wetsontwerp kan goedkope hernieuwbare energie, flexibiliteit en opslag een belangrijke rol spelen in de hedendaagse elektriciteitsmarkt.

De energietransitie naar meer hernieuwbare energie vereist een flexibele elektriciteitsmarkt. Die is nodig om een groeiend aantal windmolens, zonnepanelen en opslagsystemen op te vangen.

Een flexibele elektriciteitsmarkt is in staat om de fluctuerende elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie te verwerken, waardoor goedkope elektriciteit optimaal tot bij burgers en bedrijven geraakt.

In de moderne elektriciteitsmarkt staat de burger centraal.  Hij of zij is naast consument ook producent. Nieuwe regels versterken de actieve rol van burgers in de energietransitie en stellen hen in staat optimaal te genieten van de prijsvoordelen van groene energie.

Wat verandert?

Enkele nieuwigheden springen in het oog:

  • Veranderen van leverancier: opzegtermijn wordt vervroegd, en vastgelegd op 3 weken.
  • Een belangrijke implementatie waarin de wet voorziet is de ‘hernieuwbare energiegemeenschap op het federale niveau’. Doel is grootst mogelijke soepelheid bieden aan burgers om als mede-eigenaar of via financiële participatie een windmolen op zee aan te kopen of daarin te participeren.
  • Wie er om vraagt moet een dynamische prijs in functie van de variatie in vraag en aanbod krijgen.  Dankzij een dynamische prijs kan de consument een prijs betalen die degene van de markt in real time weerspiegelt. De eindgebruiker zal zijn verbruik kunnen aanpassen buiten de vraagpieken om te kunnen bezuinigen en zo genieten van de voordelen van goedkope energie uit wind en zon.

Bron: Tinnevanderstraeten.be, 7 oktober 2022