Skip to main content

In december organiseert de Vlaamse regering een klimaattop. Daar is het de bedoeling dat de ministers samen met de bedrijfswereld, het middenveld en de milieuwbewegingen een plan voorstellen om Vlaanderen klimaatneutraal te maken tegen 2050.
Op kortere termijn heeft Vlaanderen zichzelf als doel vooropgesteld om tegen 2020 een aandeel van groene energie van 20% te realiseren. Er is nog heel wat werk aan de winkel want in 2015 was slechts 6% van de verbruikte energie groen. Bovendien trad er de voorbije jaren een stagnatie op, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.
groene-energie-de-morgen
Groene energie in Vlaanderen ©kos (De Morgen)
“We zitten op koers om onze doelstelling te halen, maar we moeten blijven groeien en hebben geen tijd te verliezen”, zegt energieminister Bart Tommelein in De Morgen. Zo kwamen er in Vlaanderen vorig jaar 76 windmolens bij, samen goed voor een vermogen van 192 megawatt. De meeste groene stroom is echter afkomstig van biomassacentrales (bijna 50%) en zonnepanelen (ongeveer 33%).
Verdubbeling zonnepanelen
Komend weekend organiseert Tommelein een burgertop, waar hij ideeën wil verzamelen om de groene omslag te doen slagen. “Tegen 2020 moeten we 280 extra windmolens en minstens dubbel zoveel warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen installeren.”
Bron: De Morgen

Leave a Reply