Skip to main content

Het vermogen aan zonnepanelen neemt toe met 40% per jaar. En de netpariteit, de ‘heilige graal’ van de zonne-energie waar de PV-sector reikhalzend naar uitkijkt, wordt in Europa bereikt in 2017. Dat stelt EPIA.
Zon
EPIA, de European Photovoltaic Industry Association, vertegenwoordigt zo’n 95% van de Europese PV- (fotovoltaïsche) industrie, en 80% van deze wereldwijd. In de voorbije maanden heeft deze sectorfederatie twee documenten gepubliceerd die het beste laten verhopen voor de PV-sector.

Aandeel zon neemt toe

In haar ‘Global Market Outlook’ meldt EPIA dat de wereldmarkt voor PV-systemen het laatste decennium een enorme groei kende. Het totaal geïnstalleerde PV-vermogen nam toe van 1,5 GWp (gigawatt piek) in 2000 tot 39,5 GWp in 2010. Dat is 27 keer meer en komt neer op een groeicijfer van 40% per jaar.
Eind 2008 bedroeg het wereldwijd geïnstalleerde PV-vermogen bijna 16 GWp, een jaar later steeg het tot 23 GWp, en eind 2010 werd ongeveer 40 GWp bereikt. Toen waren er om en bij het miljoen PV-installaties. Deze leveren samen een jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 50 TWh (terawattuur): evenveel als het totale elektriciteitsverbruik in Vlaanderen.
EPIA voorspelt dat deze groei zich ook in de volgende jaren voortzet. Tegen 2015 verwacht EPIA zelfs 131 à 196 GWp aan PV-systemen.
Overigens is Europa koploper met, in 2010, 30 GW gecumuleerd vermogen. Dat is bijna 75% van het vermogen op wereldniveau.

Netpariteit op komst!

Een andere publicatie, ‘Solar Photovoltaics competing in the energy sector – On the road to competitiveness’, komt met de resultaten van een studie die EPIA maakte samen met de bekende consultancyfirma A.T.Kearny.
Onder meer werd onderzocht wanneer in Europa ‘netpariteit’ zou worden bereikt. Het betreft een begrip uit het vakgebied van de duurzame energie. Wanneer netpariteit is bereikt, heeft de elektriciteit die door de eindgebruikers zelf en uit duurzame energiebronnen (zoals zonnepanelen) is opgewekt, dezelfde kostprijs als energie uit het gangbare stroomnet.
Op dat moment heeft de PV-sector in principe geen steunmaatregelen, zoals groenestroomcertificaten, meer nodig om competitief te zijn met andere bronnen van elektriciteit.
De studie stelt dat zonnepanelen vandaag 50% goedkoper zijn dan 5 jaar geleden. In de volgende 10 jaar zal de prijs nog 36 à 51% dalen. De kost om elektriciteit te produceren via PV zou dan ook in dalende lijn gaan: van 0,16-0,35 euro/kWh in 2010 tot 0,08-0,18 euro/kWh in 2020.
Deze evolutie zou leiden tot netpariteit in 2013, in Italië. De daaropvolgende jaren bereiken ook de andere Europese landen, één na één, dat punt. In het minder zonnige Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, zou het nog duren tot 2017.
Bron: Argus Actueel

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply