Skip to main content

De EU heeft het eigen klimaatdoel overtroffen. In 2020 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 22,1 procent. België bevindt zich daarbij in de achterhoede en zonne-energie is de snelstgroeiende energiebron.

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. De EU had zichzelf ten doel gesteld dat het aandeel hernieuwbare energie, in termen van bruto-eindverbruik, in 2020 gelijk moest zijn aan 20 procent. Uiteindelijk werd dat doel dus met 2 procent overtroffen.

Frankrijk mist doel, België bungelt onderaan

Iedere EU-lidstaat had daarbij een individuele doelstelling. Nederland en Vlaanderen besloten daarbij eerder al om een statistische overdracht te doen om aan het Europese doel te kunnen voldoen.
Uiteindelijk hebben 26 lidstaten aan het door de EU opgelegde doel voldaan. Zweden en Kroatië kwamen zelfs 11 procent hoger uit dan noodzaak en Bulgarije 7 procent. Frankrijk miste daarentegen zijn doel met 3,9 procent.

België

Zweden is koploper met een bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen van 60 procent. Finland en Letland zijn runners up met respectievelijk 44 en 42 procent hernieuwbare energie.
Aan de andere kant van de ranglijst werden de laagste percentages hernieuwbare energie geregistreerd in Malta (11 procent), gevolgd door Luxemburg (12 procent) en België (13 procent). Daarmee is Nederland zijn zuiderburen voorbijgestreefd.

EU renewables

Zonne-energie snelstgroeiend

Waar windenergie en waterkracht in de EU de meeste duurzame elektriciteit leveren, is zonne-energie de snelst groeiende energiebron. In 2020 waren hernieuwbare energiebronnen goed voor 37,5 procent van het bruto elektriciteitsverbruik.
Windenergie en waterkracht waren goed voor meer dan twee derde van de totale opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, te weten voor respectievelijk 36 en 33 procent. Het resterende een derde van de opgewekte elektriciteit was afkomstig van zonne-energie (14 procent), biobrandstoffen (8 procent) en overige hernieuwbare energiebronnen (8 procent). Zonne-energie was in 2008 pas goed voor 1 procent en is gegroeid van 7,4 terawattuur in 2008 naar 144,2 terawattuur in 2020.
Bron: Solarmagazine.nl, 20 januari 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply