Skip to main content

Tussen december 2017 en december 2018 is de elektriciteitsprijs (enkel energiecomponent) voor huishoudelijke afnemers in België met ongeveer 40% gestegen. Voor KMO’s bedroeg de prijsstijging in die periode 36%. Dat blijkt uit het jaarrapport van de vier Belgische energieregulatoren Creg, Cwape, Brugel en VREG.
De evolutie van de Belgische energieprijzen voor eindafnemers hangt nauw samen met de prijsnoteringen op de groothandelsmarkten, die worden gereflecteerd in de evolutie van de gebruikte indexeringsparameters. Een hogere prijs voor CO2-uitstoot zorgde voor een daling van de productie van elektriciteit uit steenkoolcentrales en een stijging van de elektriciteitsproductie uit gascentrales. De stijging van de elektriciteitsprijzen werd in het laatste kwartaal van 2018 nog versterkt door de onzekere situatie van de nucleaire productie.

Groothandelsmarkt elektriciteit

De gemiddelde elektriciteitsprijs op de Belgische kortetermijnmarkt Belpex (day-ahead) bedroeg in 2018 55,3 EUR/MWh. Dit is een verhoging van 10,3 EUR/MWh (+23%) ten opzichte van 2017 en wordt hierdoor de tweede hoogste gemiddelde jaarprijs voor levering van elektriciteit sinds 2007. De gemiddelde Belgische kortetermijnprijs noteerde in 2018 elke maand de hoogste of bij de hoogste prijzen ten opzichte van de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland).
België kende in 2018 met 51,0 EUR/MWh de hoogste langetermijnprijs (year-ahead) in vergelijking met de buurlanden. Deze prijs ligt 2,0 EUR/MWh hoger dan in onze buurlanden Frankrijk en Nederland. Het grootste prijsverschil is er met Duitsland (44,1 EUR/MWh), dat een gemiddelde langetermijnprijs heeft die ongeveer 7 EUR/MWh lager ligt dan in België.

All-in prijs 10% hoger

De permanente vergelijking van de (all-in) prijzen tussen België en de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland) toont aan dat de Belgische energieprijzen voor elektriciteit eerder hoog zijn. België neemt hier de tweede duurste plaats in na Duitsland.
Rekening houdend met alle componenten van de elektriciteitsfactuur betaalde een Belgische huishoudelijke afnemer eind 2018 gemiddeld 291,2 EUR/MWh (incl. btw) voor elektriciteit. Dit betekent een stijging met 10% ten opzichte van eind 2017 (261,1 EUR/MWh). Een KMO betaalde eind 2018 gemiddeld 228,8 EUR/MWh (excl. btw) ten opzichte van 208,2 EUR/MWh (excl. btw) in 2017.
Bron: De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België (2018)
[/vc_row]

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply