Skip to main content

Levensduurverlenging van producten, componenten en materialen, gerealiseerd door hergebruik en reparatie, is een van de hoekstenen van een circulaire economie. In de afgelopen jaren is er een steeds grotere inzet van zonnepanelen geweest, wat in de toekomst zal leiden tot een verwachte toename van vernieuwing van installaties.
Dit betekent dat veel zonnepanelen zullen worden ontmanteld voordat het einde van hun technische levensduur is bereikt. Een van de doelstellingen van CIRCUSOL is om de levensduur van PV-installaties te verlengen door implementatietrajecten voor de tweede levenscyclus te ontwikkelen.
Binnen CIRCUSOL wordt beoordeeld of en onder welke voorwaarden het zinvol is om de levensduur van zonnepanelen te verlengen, zowel vanuit milieu- als financieel oogpunt. Het milieuvoordeel van levensduurverlenging is niet zo duidelijk als men zou verwachten. Het is belangrijk om rekening te houden met de steeds toenemende efficiëntie van nieuwe zonnepanelen wat betreft elektriciteitsopwekking en de impact van mogelijk transport wanneer de zonnepanelen op een andere locatie worden hergebruikt. Het goede nieuws is echter: er bestaat wel degelijk een milieuvriendelijke businesscase voor de levensduurverlenging.
Er zijn drie richtlijnen vastgesteld om de inzet van een tweede leven voor zonnepanelen in de praktijk te brengen:

1. De zonnepanelen moeten in goede staat verkeren

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar de zonnepanelen die worden ingezet voor het tweede leven moeten in goede staat zijn. Binnen CIRCUSOL wordt beoordeeld of PV-panelen die gerepareerd moeten worden in aanmerking komen voor levensduurverlenging. Het antwoord is tot op zekere hoogte positief. Zolang het gaat om beperkte ingrepen zoals het vervangen van kabels of de aansluitdoos, is het financieel haalbaar om deze reparaties uit te voeren. De impact van complexe reparaties is niet volledig onderzocht, aangezien de huidige panelen niet ontworpen zijn om te worden gedemonteerd en gerepareerd. Gelukkig wint de verbeterde herstelbaarheid van zonnepanelen aan belang. Een van de CIRCUSOL-partners werkt aan het ontwerp van meer herstelbare PV-panelen.

3. Vergeet de rehabilitatiekosten niet

Een laatste parameter die de haalbaarheid van de inzet van zonnepanelen in de tweede levenscyclus bepaalt, zijn de kosten van het herstelproces, aangezien de panelen moeten worden getest en opnieuw moeten worden gecertificeerd. Beter inzicht in het herstelproces van het zonnepaneel en de bijbehorende kosten zijn vereist. Het CIRCUSOL-team zal dit verder onderzoeken.
Bron: Circusol.eu

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply