Skip to main content

Geen enkel EU-land benut momenteel zijn volledige potentieel voor de productie van duurzame energie. Een onderzoek van JRC toont aan waar in de Europese Unie het meeste potentieel beschikbaar is voor de productie van grote hoeveelheden hernieuwbare energie.
Indien hernieuwbare energie de primaire energiebron was in de EU, hoe zou ons landschap er dan uit zien? Zouden zonnepanelen en windturbines elke vierkante meter land innemen?
Absoluut niet! Volgens de onderzoekers van JRC zou het gebruik van 3% land voor zonneparken en 15% voor windenergie voldoende zijn om in de totale energiebehoefte van de EU te voorzien.
Het omzetten van 1% land naar zonneparken zou al voldoende zijn om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de EU.
Bron: EU Science hub, 30 september 2019

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply