Skip to main content

Het Wereldnatuur Fonds (WWF) publiceerde onlangs het zogenaamde Living Planet Report 2016. Hieruit blijkt dat België in de top tien van landen met de grootste gemiddelde ecologische voetafdruk staat.
Ecologische voetafdruk
De gemiddelde Belg heeft een ecologische voetafdruk van zeven mondiale hectare per inwoner en doet daarmee nauwelijks slechter dan inwoners van grootmachten zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië.
Ter info: een mondiale hectare is een hectare van biologisch productieve ruimte aan (wereld-)gemiddelde productiviteit, rekening houdend met de bestaande technologie.
“We zijn een klein land dat voor praktisch alle degelijkse producten afhankelijk is van grondstoffen die uit het buitenland moeten ingevoerd worden”, verklaart Isabelle Vertriest (Directeur Internationale Programma’s WWF België) de slechte score van ons land.
ZES KEER TE GROOT
Om u een idee te geven over hoe dramatisch ons land wel scoort: de ecologische voetafdruk van de modale Belg is maar liefst zes (!) keer groter dan wat er per persoon wereldwijd beschikbaar is. Belgen oefenen met andere woorden een disproportionele druk uit op wat de aarde kan bieden. Het contrast met lageloonlanden, waar de voetafdruk minder dan de helft van de globale bio-capaciteit per inwoner bedraagt, kan dan ook moeilijk groter zijn.
ROL ZONNE-ENERGIE
In zijn rapport benadrukt het WWF het belang van hernieuwbare energiebronnen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. “Hernieuwbare energiebronnen worden steeds meer competitief”, klinkt het. “Verdere ontwikkeling en wereldwijde toepassing van hernieuwbare energiebronnen zal heel wat voordelen met zich meebrengen:
– klimaatrisico’s reduceren
– volksgezondheid verbeteren
– de economie stimuleren door jobs te creëren
– …
Terwijl de globale transitie naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie een immense taak blijft, nemen veel landen vandaag reeds de nodige initiatieven om hun traditionele energiebronnen te transformeren naar groene energiebronnen.”
Bron: VTM Nieuws
[

Leg zonnepanelen op uw dak!

Leave a Reply