Skip to main content

Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord, over gelezen of je hebt misschien zelf eentje thuis: een digitale meter. Maar wat is dat nu precies? Wij vatten alles wat je er over moet weten samen. 

Wat is een digitale meter? 

Een digitale meter vervangt je traditionele elektriciteits- of gasmeter. Het is dus een elektronische meter die je elektriciteits- of aardgasverbruik gaat meten, maar het tegelijkertijd ook mogelijk maakt om deze data vanop afstand te ontvangen of verzenden. 

Met een digitale meter wordt het mogelijk om energiestromen – en de kwaliteit van deze  energiestromen – te meten. Ook maken digitale meters het mogelijk om het dienstenaanbod te verfijnen (complexe tarieven, toegangsvermogenswijzingen, nettotoegang, …). Je kan de technologische evolutie makkelijk volgen (denk maar aan de productiestop van budgetmeters of van elektromechanische meters). Tot slot kan de digitale meter ook de energietransitie ondersteunen. 

De voordelen van een digitale meter? 

Aan een digitale meter zijn veel voordelen verbonden voor netbeheerders en commerciële bedrijven, maar ook voor klanten en de maatschappij. Daarom overlopen we kort wat deze voordelen precies kunnen zijn voor jou. 

Klant

Je krijgt zelf meer inzicht in hoeveel je gebruikt. Op deze manier wordt het mogelijk om op een bewustere manier om te gaan met energie of aardgas. Daarnaast kan je een digitale meter ook makkelijk koppelen aan ‘slimme’ huishoudtoestellen, waardoor je deze kan laten werken op de voordeligste momenten. Een digitale meter is daarom goed voor je factuur, maar ook voor het klimaat.

Maatschappij 

Om te beginnen maakt een digitale meter energietransitie mogelijk. De term ‘energietransitie’ verwijst naar het omvormen van het huidige energiesysteem, naar hernieuwbare energievoorzieningen (denk dus maar aan zonnepanelen en windmolens in plaats van koolstofrijke alternatieven). Daarnaast is er een integratie van decentrale productie op basis van deze hernieuwbare energie. Dat wil zeggen dat de energie meer lokaal wordt geproduceerd. Tot slot draagt het bij tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk. 

De digitale meter en Futech 

Bij Futech maken we gebruik van iLusmart – een app die ontwikkeld werd door partneronderneming iLumen –  en die gekoppeld wordt aan de digitale meter. Deze unieke technologie bewaakt alle energiestromen en -opslag. Daarnaast communiceert deze app met andere iLumen apparaten (zoals iLuheat voor warmteopslag, iLubat voor energieopslag of de iLucharge voor het laden van je elektrisch voertuig). Wanneer het overschot aan zonne-energie hoog oploopt, stuurt de iLusmart andere apparaten aan om het direct gebruik van zonne-energie te verhogen. iLusmart geeft real-time data over uw huidig verbruik en data van de afgelopen. Daarnaast biedt de app ook gepersonaliseerde tips om meer energie te besparen.

Bron: Peter Van Strydonck (Fluvius), presentatie 24 hours iLumen European Solar Challenge (17-18 september 2022)