Skip to main content

De voorbije weken voerde de Vlaamse regering enkele significante wijzigingen door aan het subsidiebeleid voor de sector van de zonne-energie. Een overzicht.

IRR grote projecten omlaag

De overheidssteun zorgt er in Vlaanderen voor dat bedrijven die investeren in zonnepanelen of windmolens een gegarandeerd rendement halen, de zogenaamde Internal Rate of Return (IRR). Het gegarandeerde rendement gaat per 1 januari 2021 omlaag van 4,75 naar 4,4 procent.

Installaties 40 kW tot 2 MW

Vlaanderen breidt het investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines van 10 tot 300 kilowatt uit met middelgrote zonnepaneelinstallaties van 40 kilowatt tot en met 2 megawatt omvormervermogen. Vlaanderen breidt het investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines van 10 tot 300 kilowatt uit met middelgrote zonnepaneelinstallaties van 40 kilowatt tot 2 megawatt
omvormervermogen. In 2021 is er voor de totale regeling 25 miljoen euro budget beschikbaar. Zowel dakgebonden, grondgebonden als drijvende zonnepanelen komen voor subsidie in aanmerking.

32 miljoen euro voor huishoudens

Huishoudens die in Vlaanderen zonnepanelen installeren, kunnen nog tot het einde van het jaar kiezen voor de terugdraaiende teller. Installaties die na 31 december 2020 in dienst genomen worden, maken geen gebruik meer van de terugdraaiende teller. Want
wie in Vlaanderen na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kilovoltampère in gebruik neemt, komt in aanmerking voor de zogenaamde investeringspremie. Die bedraagt 300 euro per kilowattpiek voor zonnepaneleninstallaties met een vermogen tot 4 kilowattpiek en nog eens 150 euro per kilowattpiek van 4 tot 6 kilowattpiek. Voor de premie wordt door minister Demir voor het kalenderjaar 2021 een budget van 32 miljoen euro voorzien. Zij gaat ervan uit dat ongeveer 21.000 pv-installaties in aanmerking komen voor de investeringspremie.
Bron: Solar Magazine, juni 2020
 

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply