Skip to main content

Eind 2019 introduceerde de nieuwe Europese Commissie de Green Deal. Voor allerhande sectoren worden de komende jaren passende maatregelen uitgerold om in 2050 een CO2-neutraal continent te zijn. 
In 2030 moet de CO2-uitstoot in Europa met minimaal 50 procent zijn teruggedrongen, 20 jaar later moet die tot nul gereduceerd zijn. Het waarmaken van die ambitie vraagt om enorme investeringen, de komende tijd zo’n 260 miljard euro per jaar. Dat is maar liefst een kwart van de EU-begroting. De Green Deal is dus serious business, ook in economische zin.
De Green Deal verschilt van eerdere initiatieven in die zin dat er expliciet wordt erkend dat er sprake is van een verdienmodel, een basis voor een nieuwe economie. De Green Deal levert geld op, jobs, producten, diensten,… Enkele maanden geleden werd tijdens de uitbraak van het COVID-19-virus 40 miljard euro gereserveerd in het transitiefonds voor hernieuwbare energie.

Zonne-energie centraal

Onlangs publiceerde SolarPowerEurope ‘7 solar solutions to Power the Green Deal’. Hiermee wilde ze allereerst de nieuwe Europese Commissie voorzien van up to date informatie, de feitelijke waarde van zonne-energie verankeren in de mindset van politici. In het verlengde daarvan staat het in beeld brengen van het enorme potentieel van zonne-energie centraal. Tot nu toe is slechts een fractie van wat mogelijk is gerealiseerd. De efficiëntie, lage kosten en gemakkelijke implementatie maken zonne-energie tot de technologie die de Green Deal kan stuwen.
Een brug die SolarPowerEurope wil zien worden geslagen is die naar de bouw. Het stelt een Europees mandaat voor om alle residentiële, commerciële en industriële nieuwbouw en renovatie te combineren met het installeren van zonnepanelen en/of Building Integrated Photovoltaics (BIPV). “Dit is het laaghangende fruit”, zegt Aurélie Beauvais, policy director bij SolarPowerEurope. “Op dit moment wordt 90% van de Europese daken niet benut voor het opwekken van zonne-energie, een equivalent van minstens 680 terrawattpiek aan hernieuwbare energie dat gelijkstaat aan een besparing van zo’n 7 miljoen ton CO2-emissie.”

Jobcreatie

Daarnaast pleit SolarPowerEurope voor het stimuleren van zonne-energie als bron voor elektrische mobiliteit gaande van auto’s tot trucks en bussen. “Het verbinden van zonne-energie en laadinfrastructuur in de publieke omgeving en bij bedrijven, daar waar logischerwijs overdag veel wordt geladen, faciliteert een wezenlijke verduurzamingsslag. ”
“Investeren in zonne-energie is ook investeren in de werkgelegenheid van de toekomst”, aldus Beauvais. De Europese solar keten, van ontwikkeling tot en met installatie, kan goed zijn voor de creatie van 500.000 extra jobs tot 2030 en 1,7 miljoen tegen 2050.
Bron: Solar Magazine, september 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply