Skip to main content

Synergrid vraagt aan PV-Vlaanderen om haar leden te informeren over de conformiteit van omvormers aan de nieuwe technische aansluitvoorwaarden in het document C10/11.


Synergrid heeft geconstateerd dat het soms moeilijk is voor de installateurs en de distributienetbeheerders om zich te vergewissen van de conformiteit van de nieuwe installaties van gedecentraliseerde productie aan de nieuwe C10/11 (versie 4 juni 2012).

Om deze administratieve taak te verlichten, vooral voor de installaties ≤ 10 kVA, nodigt Synergrid de fabrikanten van omvormers (of andere systemen voorzien van een automatisch scheidingsysteem) uit om het formulier in de link hieronder te vervolledigen en terug te sturen, vergezeld van de documenten die vermeld zijn in het formulier :

Nederlandse versie

Engelse versie

Na analyse door Synergrid, zullen de toestellen die conform geacht worden aan de C10/11 opgenomen worden in een lijst die gepubliceerd zal worden op de website van Synergrid.

Synergrid vraagt om deze informatie door te sturen naar de betrokken personen en in het bijzonder naar de fabrikanten van omvormers (of andere converters) en/of hun invoerders in België.

Aan alle installateurs willen we daarom vragen om uw leverancier van omvormers te informeren over deze vraag van Synergrid.

Meer info

Leave a Reply