Skip to main content

Op 10 juni 2021 namen ruim 70 geïnteresseerden deel aan het CIRCUSOL EU Green Week 2021 Partner Event met als onderwerp ‘Circulaire toeleveringsketens: vervuiling en afval reduceren door samenwerking’.  Dit om een licht te werpen op best practices in verband met samenwerkingen in de zonnepanelensector.

CIRCUSOL organiseerde een Partner Event op de EU Green Week 2021 onder het thema ‘Zero Pollution’ om het belang te benadrukken van samenwerkingen met meerdere belanghebbenden bij het verminderen van vervuiling en afval in de zonnepanelensector. Verschillende experts van het CIRCUSOL consortium kwamen aan het woord om hun interdisciplinaire ervaringen te delen rond vervuiling en afvalvermindering in circulaire toeleveringsketens voor zonne-energie. Het evenement werd gemodereerd door Naoko Tojo van de Universiteit van Lund en de paneldiscussie werd geleid door Tom Rommens van VITO.

Panelgesprek

‘De circulariteit van zonne-energie’ werd gepresenteerd door Tadas Radavičius van SoliTek, die opmerkte dat er verschillende opties beschikbaar zijn voor fabrikanten om zonnepanelen milieuvriendelijker te maken en om een ​​aantal gevaarlijke stoffen, zoals lood en fluor, geleidelijk te bannen. Bovendien blijkt digitalisering kansen te bieden om de PV-toeleveringsketen meer circulair in te richten, al is een intensievere samenwerking en kennisdeling binnen de waardeketen vereist.
Het herstellen en hergebruiken van panelen is technisch onder bepaalde voorwaarden haalbaar. Er ontbreek tot vandaag echter een robuust wettelijk kader en technische normen voor het hergebruik van zonnepanelen. Zoals Arvid van der Heide van IMEC benadrukte in zijn presentatie ‘Afvalreductie: praktische bedenkingen voor het hergebruik van zonnepanelen’ dat CIRCUSOL hier momenteel sterk op inzet.
Naast hergebruik en herstel moet het proces van recyclage worden geoptimaliseerd. In zijn uiteenzetting  ‘De transitie van een verspillende naar een circulaire samenleving’, benadrukte Wolfram Palitzsch van Luxchemtech dat er een groot potentieel bestaat om met geavanceerdere recyclingtechnologieën meer waarde te recupereren. Chemische recyclage zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Er bestaat vandaag een grote behoefte om te evolueren naar een circulaire mentaliteit: oplossingen zullen onvermijdelijk complexer, adaptiever en samenwerkingsgerichter zijn.
Tenslotte lichtte Lisa Wendzich van SunCrafter toe hoe off-grid laagspanningstoepassingen (bijvoorbeeld in lage-inkomenslanden) een waardevolle manier kunnen zijn om zonnepanelen een tweede leven te geven. Dit vereist echter kostenefficiënte kwaliteitstesten evenals procedures die voldoen aan de normen en een regelgevend kader.

Belangrijkste leerpunten

Er is behoefte aan meer samenwerking in circulaire toeleveringsketens om toekomstige vervuiling en afvalstromen te verminderen of te voorkomen. Circulariteit is meer dan recyclage alleen. Reparatie, renovatie en her-fabricage zijn andere circulaire opties die overwogen en verder onderzocht moeten worden. Product- en materiaalkringlopen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid voor fabrikanten, gebruikers, afvalbedrijven en diverse andere belanghebbenden. CIRCUSOL onderzoekt de mogelijkheden om bedrijfsmodellen in de zonne-energie-industrie meer circulair en duurzamer te maken.
Bekijk hieronder een opname van het webinar.

Over Circusol

CIRCUSOL werkt aan de ontwikkeling en demonstratie van Product-Service System (PSS) businessmodellen voor de zonne-energiesector. Het CIRCUSOL-consortium wordt geleid door VITO en bestaat uit partners uit heel Europa: Lund Universiteit (Zweden), Hogeschool Bern (Zwitserland), IMEC (België), Soli Tek R&D (Litouwen), SNAM (Frankrijk), CEA Liten (Frankrijk), Ecopower cvba (België), PV CYCLE a.i.s.b.l. (België), BKW Energie AG (Zwitserland), Futech (België), Daidalos Peutz (België), ZABALA Innovation Europe (België), SunCrafter (Duitsland) en LuxChemtech GmbH (Duitsland).

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply