Skip to main content

Brussel heeft afgelopen kalenderjaar ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen in gebruik genomen. Nog nooit nam het Belgische gewest zoveel zonnepanelen in gebruik als in 2020. Een jaar eerder was er ook al een record.

Ten opzichte van 2019 zag Brussel de verkopen van zonnepanelen met 30 procent groeien.
2.703 nieuwe installaties
In 2020 werd een recordaantal van 2.703 installaties met zonnepanelen in gebruik genomen.
Onderstaande tabel bevat het aantal installaties dat per kalenderjaar gemonteerd is, alsook het totaal aantal opgestelde installaties.

Kalenderjaar Aantal nieuwe installaties Totaal aantal installaties
2012 423 2.595
2013 423 3.018
2014 124 3.142
2015 147 3.289
2016 260 3.549
2017 256 3.805
2018 668 4.473
2019 2.346 6.819
2020 2.703 9.522

Vermogen per kalenderjaar

Het geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar, en het totaal geïnstalleerde vermogen, is in onderstaande tabel weergegeven (red. uitgedrukt in megawattpiek)

Kalenderjaar Nieuw geïnstalleerd vermogen Cumulatief geïnstalleerd vermogen
2012 11,87 20,58
2013 26,15 46,73
2014 2,19 48,92
2015 3,8 52,72
2016 5,23 57,95
2017 9,16 67,1
2018 24,01 91,12
2019 39,38 130,5
2020 51,17 181,67

10 procent bij consumenten

Bijna 10 procent van het totaal opgestelde vermogen aan zonnepanelen bevindt zich bij particulieren, te weten 18,29 megawattpiek.
Private bedrijven zijn goed voor 82 procent en 148,75 megawattpiek aan zonnepanelen. Tot slot zijn publieke instellingen goed voor 8 procent en 14,62 megawattpiek aan zonnepanelen.

7 jaar terugverdientijd

Of de huidige installatiecijfers ook in 2021 gerealiseerd kunnen worden is nog de vraag, temeer omdat de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt Brugel per 1 januari de steun voor zonnepanelen heeft verlaagd.
Brugel herberekent elk jaar de vermenigvuldigingscoëfficiënten om ervoor te zorgen dat zonnepanelen na 7 jaar rendabel blijven. Met dit systeem weet iedere Brusselaar zeker dat hij zijn pv-installatie in 7 jaar tijd terugverdiend heeft, ongeacht het moment waarop hij beslist om erin te investeren.
Bron: Solarmagazine.nl, 29 januari 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply