Skip to main content

De Brusselse regulator voor de elektriciteitsmarkt Brugel heeft besloten om na 1 jaar de subsidie voor zonnepanelen weer te verhogen. Waar de steun per 1 januari 2021 omlaagging, gaat die komend jaar omhoog.

Hiertoe worden de vermenigvuldigingscoëfficiënten die worden toegepast op groenestroomcertificaten verhoogd met respectievelijk 4,2 tot 15,4 procent.

In 7 jaar terugverdiend

Het systeem van groenestroomcertificaten is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom.
Brugel herberekent elk jaar de vermenigvuldigingscoëfficiënten om ervoor te zorgen dat zonnepanelen na 7 jaar rendabel blijven. Met dit systeem weet iedere Brusselaar zeker dat hij zijn pv-installatie in 7 jaar tijd terugverdiend heeft, ongeacht het moment waarop hij beslist om erin te investeren.

Alleen voor nieuwe installaties

De vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt toegekend door rekening te houden met de prijs van de zonnepanelen, de elektriciteitsprijs en de prijs van het groenestroomcertificaat. De nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten die per 1 januari 2022 van kracht worden, gelden alleen voor nieuwe installaties.
In 2021 werden de steunniveaus juist voor het eerst sinds 2013 verlaagd, te weten met 20 tot 46 procent. Toen werd de steun voor de kleinste pv-installaties bijvoorbeeld met 20 procent verlaagd van 3 naar 2,4 groenestroomcertificaten per megawattuur.

Toekenningsgraad

Onderstaande tabel toont de toekenningsgraad aan pv-installaties voor de kalenderjaren 2021 en 2022; uitgedrukt in toegekende groenestroomcertificaten per megawattuur zonnestroom.

Vermogenscategorie 2021 2022 Verschil
≤ 5 kilowattpiek 2,4 2,7 + 12,5 procent
5-36 kilowattpiek 2,4 2,5 + 4,2 procent
36-100 kilowattpiek 1,9 2,1 + 10,5 procent
100-250 kilowattpiek 1,6 1,8 + 12,5 procent
> 250 kilowattpiek 1,3 1,5 + 15,4 procent

Bron: Solarmagazine.nl, 1 december 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply