Skip to main content

Wanneer batterijen niet langer bruikbaar zijn voor elektrische voertuigen, hebben ze vaak nog 70-80% van hun maximumcapaciteit. Grote autofabrikanten investeren vandaag in technologieën om de resterende capaciteit van gebruikte batterijen van elektrische voertuigen te benutten voor stationaire opslagtoepassingen, zoals netstabilisatie en industriële, commerciële en residentiële consumptie.
Hoewel het hergebruik van batterijen van elektrische wagens in stationaire toepassingen voor de hand liggende duurzame en economische kansen lijkt te bieden, bestaat er nog steeds een heftig debat over de vraag of afgedankte batterijen van elektrische wagens dan wel dienen te worden gerecycleerd, dan wel te worden hergebruikt.
In het kader hiervan vond er op 11 maart 2019 een workshop plaats in Düsseldorf (Tulip Inn)
De focus van deze workshop lag op

  • Ervaringen met methoden om de kwaliteit te meten
  • Projecten van batterijen met een tweede leven
  • Normen voor het hergebruik van batterijen en de standaardisatiebenadering
  • Toelichting bij de voorbereidende studie over eco-ontwerp van batterijen
  • Beveiliging van tweedehands batterijen

Samen met enkele andere partners in het Circusol consortium , is Futech betrokken bij onderzoek naar het hergebruik van batterijen uit elektrische wagens voor industriële zonnepanelenprojecten. Dit principe zal over enkele maanden ook in de praktijk worden omgezet bij een proefproject in Vlaanderen.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply