Skip to main content

Vaak krijgen wij van klanten de vraag of bij een verhuis van een zonnepaneleninstallatie naar een andere woning de steun in de vorm van groenestroomcertificaten behouden blijft. Dit is enkel het geval onder bepaalde voorwaarden.
Verhuis zonnepanelen

Allereerst dient men de afweging te maken of men de zonnepaneleninstallatie meeneemt in de bepaling van het E-peil van de nieuwe woning die betrokken wordt.

Zonnepaneleninstallatie NIET in berekening E-peil

Wanneer men verhuist naar een andere woning komt de zonnepaneleninstallatie nooit in aanmerking voor groenestroomcertificaten indien de installatie wordt geplaatst om aan de EPB-eisen van de woning te voldoen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe of bestaande zonnepanelen. De regel is dat wanneer de zonnepaneleninstallatie wordt opgenomen in de berekeningen van het E-peil van de woning (en dus tot een lager E-peil leidt), het recht op groenestroomcertificaten vervalt. Indien men toch van zijn groenestroomcertificaten wil genieten, dient de zonnepaneleninstallatie in kwestie uit de EPB-aangifte en -berekeningen te worden gehaald waardoor het E-peil zal toenemen.
Omtrent bovenstaande materie publiceerde de VREG onderstaande tekst ter verduidelijking:
Opgelet: u hebt geen recht op groenestroomcertificaten als u zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw of op een gebouw dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2014 of later. Voor scholen en kantoren van een publieke organisatie geldt deze maatregel sinds 2013.
Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Meer informatie over de maatregel hernieuwbare energie vindt u op de website van het Vlaams Energie Agentschap.
 U hebt geen recht op groenestroomcertificaten als:

  • u zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw van een publieke organisatie (*) of op een gebouw van een publieke organisatie dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2013 of later.
  • u zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw of op een gebouw dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend in 2014 of later.

Dergelijke installaties moeten wel nog AREI-gekeurd en aangemeld worden bij uw netbeheerder. Aanmelden bij de VREG en het plaatsen van een productiemeter zijn niet verplicht.
Als u toch aanspraak wenst te maken op de certificaten, dan mag u de zonnepanelen niet opnemen in de EPB-aangifte. De woning of het gebouw moet dan uiteraard zonder de zonnepanelen ook voldoen aan de opgelegde EPB-eisen.

Zonnepaneleninstallatie verhuist in zijn geheel mee

De zonnepaneleninstallatie dient in zijn geheel mee te verhuizen, inclusief zonnepanelen, omvormer(s) en productiemeter.

Nieuwe Arei-keuring

Tenslotte dient men na de verhuis een AREI-keuring te laten uitvoeren op het nieuwe adres en de installatie aan te melden bij uw (nieuwe) netbeheerder. Vergeet hierbij niet duidelijk te vermelden dat het om de verhuis van een bestaande installatie gaat.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply