Skip to main content

De Benelux is goed voor 15 procent van de werkgelegenheid in de Europese zonne-energiesector. Dat meldt de ‘Benelux’, een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg.

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de Europese Unie (EU) op het vlak van zonne-energieproductie en reductie van 6 miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen volgens de organisatie samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio binnen de EU.
Groeipotentieel
De Benelux bestrijkt slechts 2 procent van de oppervlakte van de EU, maar is goed voor 12 procent van de opgestelde zonne-energiecapaciteit binnen de EU. De jaarlijkse groei ervan binnen de Benelux-regio steeg tussen 2015 en 2019 met 24 procent, terwijl de groei in de EU maar 8 procent betrof.
Op het vlak van energieproductie met zonnepanelen staat de Benelux op de vijfde plaats binnen de EU. Daarbij valt op dat er nog een enorm groeipotentieel is, aangezien vandaag het aandeel zonne-energie binnen de hernieuwbare-energieproductie op nationaal vlak rond de 11 procent ligt in België en Nederland en in Luxemburg op slechts 5 procent.
30.000 banen
De Benelux telt bijna 30.000 banen in de zonne-energiesector op het totale aantal van 195.000 banen in de EU. De verwachte gemiddelde groei van werkgelegenheid in deze sector in de Benelux tot 2025 bedraagt 13 procent, waarbij Luxemburg de sterkste groeier zal zijn met 28,3 procent.
Het aandeel van zonne-energie in de werkgelegenheid van de totale hernieuwbare-energiesector op Benelux-niveau zit nu op ongeveer 36 procent, waarbij windenergie met 44 procent koploper blijft.
Energiefactuur
De energieministers van de Benelux-landen tonen zich content. De Luxemburgse minister Claude Turmes: ‘We bevinden ons vandaag in een unieke situatie: om de race tegen de klimaatverandering te winnen en onze afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen, moeten we het gebruik van zonne-energie versnellen. Ik ben blij dat de lidstaten van de Benelux samenwerken om innovatie op het gebied van zonne-energie te stimuleren.’
De Belgische minister Tinne Van der Straeten: ‘Zonnepanelen op elk dak zorgen voor lagere facturen en meer energieonafhankelijkheid. Zonne-energie heeft in de EU een enorm potentieel. Elk zonnepaneel vermindert de energieafhankelijkheid van Rusland meteen en op rechtstreekse wijze. Op 14 mei werd meer dan 90 gigawatt energie met zonnepanelen opgewekt. Dit Europese record toont het enorme potentieel aan. Te veel mensen kunnen het zich vandaag echter niet veroorloven en gebruiken hun spaargeld om energiefacturen te betalen. Een belangrijke uitdaging is om hen te ondersteunen. Want zon en isolatie verlagen de energiefactuur structureel.’
Goud in handen
‘Zonne-energie is onmisbaar om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen’, besluit de Nederlandse minister Rob Jetten. ‘We produceren steeds meer zonne-energie in Europa en opwekrecords worden regelmatig verbroken. De zorgelijke IPCC-rapporten, de oorlog in Oekraïne, maar ook de betaalbaarheid van onze energievoorziening laten zien dat snelle opschaling keihard nodig blijft. Innovatie en internationale samenwerking zijn daarbij belangrijk om te zorgen dat we meer zonne-energie in onze energiesystemen kunnen integreren.’
Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal Benelux tot slot: ‘De Benelux-landen hebben een goede staat van dienst en een leidende positie op het gebied van zonnepanelen. Zij hebben zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren. Hiermee hebben we misschien wel goud in handen, het zal ons helpen om klimaatverandering tegen te gaan en het stelt onze burgers in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd biedt het economische kansen en banen. De Benelux-samenwerking kan bijdragen aan de implementatie van het recent gepresenteerde REPowerEU-plan en de EU Solar Energy Strategy.’
Bron: Solarmagazine.nl, 20 mei 2022

Leave a Reply