Skip to main content

De Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) stelt bezorgd te zijn over de complexe en moeizame procedures voor bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden. Die vergunningen bemoeilijken ook de aanleg van aanverwante transportinfrastructuren.

 

Bedreiging

De situatie vormt volgens de branchevereniging van de Belgische energiebedrijven een bedreiging voor het investeringsklimaat, de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart. Zonder deze nodige vergunningen lijken de 2030-doelstellingen nu al onhaalbaar.

De Belgische energiesector staat volgens FEBEG voor een ongekende uitdaging de volgende jaren. General manager Marc Van den Bosch: ‘Stapsgewijs overschakelen naar een duurzamer energiesysteem met meer hernieuwbare energie vergt grote inspanningen van iedereen. Heel wat toepassingen zullen meer en meer geëlektrificeerd moeten worden. Denken we maar aan elektrische voertuigen, warmtepompen, productieprocessen enzovoorts. Als we deze omslag willen maken, is het onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een zekere elektriciteitsvoorziening. De Belgische energiesector en andere ondernemingen en burgers zullen moeten investeren in zowel productiecapaciteit (stuurbaar en flexibel, hernieuwbaar), als transportcapaciteit en opslag van elektriciteit om de door de burger en bedrijven verwachte volumes en gewenste kwaliteit op vlak van stroomvoorziening mogelijk te maken.’

Al het mogelijke doen

Om de investeringen mogelijk te maken, moeten de bedrijven over de nodige vergunningen beschikken. Van den Bosch: ‘We vragen de gezamenlijke overheden in ons land al het mogelijke te doen om de energietransitie mogelijk te maken door de nodige vergunningen te verlenen aan de vele projecten voor de transitie. Het is belangrijk dat investeerders kunnen rekenen op een transparant wettelijk en regelgevend kader, maar ook op een correcte en coherente toepassing hiervan door de diverse administratieve en politieke overheden.’

 

Bron: Solarmagazine.nl, 13 mei 2022

Leave a Reply