Skip to main content

De regering van België heeft besloten de btw op zonnepanelen te verlagen naar 6 procent. De maatregel is onderdeel van een breder pakket om de hoge energierekeningen het hoofd te bieden.

Eerder besloot België al de btw op energie en de accijnzen op brandstoffen te verlagen. Dat waren de eerste zichtbare maatregelen die België nam als antwoord op de hoge energieprijzen die weer mede het gevolg zijn van de oorlog die Rusland met Oekraïne voert.

2 jaar

Om de opwekking van zonne-energie te versnellen en versneld van fossiele brandstoffen af te gaan, wordt de btw op zonnepanelen voor een periode van 2 jaar verlaagd naar 6 procent. Ook voor warmtepompen en zonneboilers wordt de btw gedurende deze periode verlaagd naar hetzelfde niveau.
Verder stelt de federale regering de invoering van drijvende zonnepanelen te versnellen. Bij de stations van het Belgische spoorwegbedrijf NMBS komen bovendien zonnepanelen en slimme laadpalen voor elektrische voertuigen. Waar mogelijk wil de regering ook op daken van federale overheidsgebouwen zonnepanelen laten installeren.

Kerncentrales

Onderdeel van het nieuwe maatregelenpakket van de federale regering is ook de beslissing om de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar te verlengen. Dit moet de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen bevorderen. De verlenging van de 2 kerncentrales mag de productie van hernieuwbare elektriciteit niet uit de markt duwen. Daarom zal onder meer gekeken worden of bij overproductie de kerncentrales ook kunnen worden ingezet om de waterstofmarkt in België op gang te trekken.
Daarnaast wil de federale regering een versnelling van de omslag naar hernieuwbare energie met bijkomende investeringen in offshore-windenergie, waterstof, zonne-energie en duurzame mobiliteit faciliteren. Hiervoor wordt een investeringspakket van 1,16 miljard euro opgetuigd.

Waterstof en windenergie

Op het vlak van windenenergie zal de federale regering onder meer de uitvoering van de offshore-capaciteit van de Prinses Elisabeth-zone versnellen, obstakels voor nieuwe onshore- en offshore-capaciteit uit de weg ruimen en de huidige elektriciteitsproductie verhogen door repowering; oftewel het vervangen van bestaande windmolens door efficiëntere exemplaren.
Verder komen er extra inspanningen om de omslag naar energie uit waterstof te versnellen en België uit te bouwen tot een draaischijf van invoer en doorvoer van groene waterstof. Zo zal onder meer de uitbouw van een waterstofbackbone van de Belgische havens naar de Belgische industriezones en tot in Duitsland worden versneld en komt er een nauwe samenwerking met de private sector om de Belgische waterstofexpertise te verankeren en bedrijven aan te moedigen de omslag naar waterstof te maken.
Bron: Solarmagazine.nl, 22 maart 2022

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply